My với Mine là gì? phân minh my cùng mine vào tiếng anh. quý khách hàng nhớ rằng còn tồn tại một số trong những bài tập bên dưới giúp hiểu hơn về kiểu cách thực hiện của My cùng Mine nhé.Bạn sẽ xem: You are mine là gì


*

Tấm hình minch họa (pediaa.com)

A.Mine là gì?

1.Mine là đại trường đoản cú tải của danh tự I.

Bạn đang xem: You are mine là gì

Mine: của tôi

Ex: – That oto is mine.(Chiếc xe tê của tôi).

-Trang is an new friend of mine.(Trang là 1 người bạn bắt đầu của tôi).

– I am going khổng lồ Paris next week. When, I am here, I hope khổng lồ visit a friover of mine.(Tôi sẽ tới Paris vào tuần tới. lúc đó, tôi ở chỗ này, tôi hy vọng đến thăm một tín đồ chúng ta của tôi).

2. Vị trí của Mine trong câu.

Trong câu, Mine thường có vị trí đứng sau chủ ngữ, tân ngữ hoặc sau giới trường đoản cú (nhiều giới từ).

3. Cấu trúc của Mine.

A Mine of information about (on) somebody/ something

➔ Cấu trúc Mine sở hữu nghĩa là 1 kho đọc biết về tín đồ như thế nào đó/ dòng gì đó.

Ex: My grandfather is a mine of information about/ on our family’s history.

(Ông của mình là 1 kho gọi biết về lịch sử của mái ấm gia đình bọn chúng tôi).

4. Vai trò của Mine là 1 trong những đụng từ bỏ.

Mine (v): knhì (mỏ), đặt mìn, trúng mìn

Ex: The cruiser was mined and sank in two minutes.

Xem thêm: Mắt To Mắt Nhỏ Gọi Là Gì - Cách Khắc Phục Mắt To Mắt Bé Thành Công 99,9%

(Chiếc tuần dương hạm trúng mìn và chìm nghỉm trong 2 phút).

B. Phân biệt Mine với My.

– Mine là đại từ sử hữu của danh tự I. Còn My là tính trường đoản cú sử hữu của danh từ bỏ I.

– Mine với My đầy đủ sở hữu tức là của tớ.

Ex: – This house is mine. (Ngôi bên này là của tôi).

-My sister (Chị gái của tôi)/ My darling! (Em yêu thích của anh).

– Trong câu, sau My là 1 trong những danh tự. Còn Mine được coi nlỗi một danh trường đoản cú bắt buộc không cần có một danh tự đứng sau.

Ex: That is my notebook. (Kia là quyển vsinh hoạt viết của tôi).

=That notebook is mine. (Quyển vsống viết cơ là của tôi).

C. Một số bài xích tập để phân minh Mine và My.

1. Minh’s oto is very expensive. _____ is cheap. (Mine/My)

2. ____ và yours is used, when nothing follows. (Mine/My)

3. This new pen is _____. (Mine/My)

4. Those cars are _____ brother. (Mine/My)

5. _____ Godness, what a surprise! (Mine/My)

6. _____ favourit football team won a lot of matches last season but they haven’t won many matches so far this season. (Mine/My)

7. I am going khổng lồ Ho Chi Minc City next week. When, I am here, I hope to visit a frikết thúc of _____. (Mine/My)

8. I can not meet you tomorrow because _____ parents are coming too see me. (Mine/My).

9. _____ bicycle has disappeared. It must have sầu been stolen. (Mine/My)

10. _____ new book will probably be translated into a number of foreign languages. (Mine/My)