khi luyện thi IELTS Grammar, họ chẳng thể bỏ lỡ chủ thể ĐỘNG TỪ + CÁC MẪU ĐỘNG TỪ. Để biết CÁC MẪU ĐỘNG TỪ (to-V; -ing; preposition + -ing; V without to) đề cùa đến đông đảo gì sau một động từ bỏ thì họ hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây thôi!


*

- Khi các bạn áp dụng nhì đụng trường đoản cú cùng cả nhà, hiệ tượng của rượu cồn tự đồ vật nhì phụ thuộc vào hễ từ trước tiên. Động từ sản phẩm nhì có thể là to-V, V không to hoặc -ing.Bạn đang xem: Verb patterns là gì

► NOTE: hầu hết đụng tự cũng có thể được theo sau vày mệnh đề that (ví dụ: recommend, suggest, tell)

1. V + to-V

- Một số hễ từ được theo sau trực tiếp bởi to-V với không phải tân ngữ:

agreeaimappeararrangeattemptbe ablebe likely
claimdescidedeservefailhopelearnmanage
offerplanpromiserefuseseemtendtry

ex1: Was animal care something you always hoped to lớn do?

ex2: I decided to do an animal management course during my last year at school.Quý khách hàng đã xem: Verb patterns là gì

- Một số cồn trường đoản cú luôn luôn được theo sau vày một tân ngữ (O) + to-V:

adviseallowencourageforceget
persuaderemindteachtellwarn

ex1: This course has taught me khổng lồ respect all animals and overcome my fears.

Bạn đang xem: Verb patterns là gì

(not This course has taught lớn respect all animals)

ex2: I just told him to lớn be quiet.

- Get được thực hiện với cùng 1 tân ngữ (O) + to-V khi nó tức là thuyết phục (persuade) hoặc làm, thực hiện (make):

ex: If you want to lớn get your teachers lớn notice your work you should make sure you hand it in on time.

- Một số rượu cồn tự rất có thể được thực hiện bao gồm hoặc không có tân ngữ (O) + to-V:

askchoosedareexpecthelp
intendneedpreferpreparewant

ex1: I didn't want to lớn touch the snakes.

ex2: They wanted us khổng lồ touch the snakes.

2. V (+ GIỚI TỪ) + -ing

- Một số cồn từ được theo sau do -ing:

avoidapprove ofcan't helpcan't standcarry onconsiderdenydon't mindenjoy
feel likefinishgive upimagineincludeinsist oninvolvekeepmention
mindpractiseput offrecommendresistsuggestthink of / about

ex1: I prefer dealing with the customers but I don't mind cleaning out the animals và feeding them.

ex2: We have sầu practised handling animals.

- Khi một động tự được theo sau vày một giới tự (NGOẠI TRỪ to) thì hễ từ bỏ theo sau luôn luôn luôn luôn là -ing:

ex: I was thinking about doing another course.


*

3. V + to-V hoặc -ing

- Một số động từ được theo sau vị to-V hoặc -ing với vô cùng ít sự khác hoàn toàn về ý nghĩa:

attemptbeginbothercontinuehate
likelovepreferstart

ex1: I have started working at a pet siêu thị. (= I have started khổng lồ work at a pet cửa hàng.)

ex2: I like feeding the animals. (= I lượt thích to feed the animals.)

► NOTE: Would like / would love / would prefer được theo sau bởi vì to-V:

ex1: I would really like to work in either a zoo or a safari park.

forgetgo onneedrememberstoptry


*

V+ to-V+ -ing
go on

- Một hành vi theo sau đó 1 hành động khác:

ex: After university she went on lớn get a job as a vet. (= she finished university & then she got a job as a vet)

- Một hành động được lặp đi lặp lại hoặc được tiếp tục:

ex: She went on talking even though the film had started. (= she continued talking)

remember

- quý khách ghi nhớ trước Khi tiến hành hành động (Nhớ đề xuất có tác dụng gì):

ex: As long as you rethành viên lớn do what you've sầu been told, it's fine.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Comfort Là Gì, Định Nghĩa & Ý Nghĩa Của Từ Comfort

(= 1 remember 2 vì chưng what you've sầu been told)

- Quý Khách ghi nhớ sau Khi tiến hành hành vi (Nhớ đang có tác dụng gì):

ex: I remember feeling really scared.

(= 1 I felt scared 2 I remembered that feeling)

forget

- Hành cồn dường như không xẩy ra (Quên bắt buộc làm cho gì):

ex: I forgot lớn post my application khung.

(= I didn't post it)

- Hành đụng đã xẩy ra (Quên sẽ làm cho gì):

ex: I will never forget meeting you that cold winter's day.

(= we did meet)

→ Hình thức này thường sinh sống câu phủ định.

stop

- Có hai hành vi và hành động đầu tiên hoàn thành lại nhằm hành vi lắp thêm nhì có thể ban đầu (Dừng để làm gì):

ex: I stopped to ask the way.

(= I stopped and then I asked)

- Có một hành vi dừng lại (Dừng hẳn làm gì):

ex: I'm going to stop studying for a while.

try

- Nỗ lực để làm một chiếc nào đấy. Bạn hoàn toàn có thể không luôn luôn thành công xuất sắc (Cố ráng làm cho gì):

ex: I try to lớn find out why he's barking.

- Thử nghiệm làm một chiếc nào đó (Thử làm cho gì):

ex: She tried adding a bit more sugar but it still tasted horrible.

need

- Chủ ngữ của câu vẫn tiến hành hành động:

ex: I need to mend my jeans. (= I will mover them)

- Mang nghĩa bị động:

ex: My jeans need mending. (= we don't know who will mover them)

4. V + O + V without to

feelhearhelpletmakenoticeseewatch

- Make với let luôn được theo sau vày một tân ngữ (O) + V without to:

ex1: They made us handle all kinds of animals including spiders & snakes.

ex2: They let us take it slowly.

► NOTE:

- Lúc make được thực hiện trong câu bị động, họ thực hiện to-V:

- Help hoàn toàn có thể được theo sau vì một V hoặc V without to:

ex: The course helped me understand my own dog better. (= The course helped me khổng lồ understvà my own dog better.)

5. DẠNG PHỦ ĐỊNH

- Nếu bọn họ hy vọng khiến cho hễ trường đoản cú máy nhì nghỉ ngơi dạng bao phủ định, họ sử dụng not: