insurance for people who are travelling, lớn pay for any medical treatment, loss of money or property, etc.:
A claim on our travel insurance was rejected as our baggage was "not in our control" when the theft took place.

Bạn đang xem: Travel insurance là gì


 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của bạn với English Vocabulary in Use tự inlichtet.vn.

Xem thêm: Hiểu Về An Toàn Lao Động Là Gì ? Hiểu Về An Toan Lao Dong Là Gì

Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một bí quyết sáng sủa.


*

a family consisting of two parents và their children, but not including aunts, uncles, grandparents, etc.

Về vấn đề này
*

Trang nhật ký cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British and American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn inlichtet.vn English inlichtet.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語