Kiểm tra thời gian đáp ứng là gì?

Kiểm tra Response time được định nghĩa là một loại thử nghiệm đo thời gian thực hiện cho một nút hệ thống để đáp ứng yêu cầu của người khác. Đã đến lúc một hệ thống hoặc một đơn vị hệ thống cần phải phản ứng một đầu vào cụ thể cho đến khi quá trình kết thúc. Ví dụ: bạn có API và bạn muốn biết chính xác cần bao nhiêu thời gian để thực hiện nó và trả về dữ liệu trong JSON

Thời gian đáp ứng đo lường hiệu suất của mỗi giao dịch hoặc truy vấn. Thời gian phản hồi bắt đầu khi người dùng gửi yêu cầu và kết thúc khi thời gian ứng dụng nói rằng yêu cầu đã hoàn thành.Bạn đang xem: Thời gian đáp ứng là gì


*

Làm thế nào để đo thời gian đáp ứng?

Response time được đo bằng sự trợ giúp của công cụ kiểm tra bằng cách bao quanh một quy trình nghiệp vụ quan trọng với các giao dịch Bắt đầu và Kết thúc. Một quy trình nghiệp vụ có thể là một hành động hoặc tập hợp các hành động mà người dùng thực hiện trong một ứng dụng để hoàn thành một nhiệm vụ kinh doanh. Một số ví dụ sẽ được đăng nhập vào ứng dụng hoặc mua sách trên Amazon.com.Đối với cùng một quy trình, response sẽ thay đổi một chút từ công cụ này sang công cụ khác. Đây là lý do tại sao

Phương pháp tính toán số liệu được thu thập bởi mỗi công cụMô phỏng và chụp tải có thể tạo ra sự khác biệt trong thời gian đáp ứngCác mục bổ sung được ghi lại khi tạo tải người dùngTính toán số liệu được thu thập bởi mỗi công cụ làm tăng thời gian phản hồiKiến trúc của hai công cụ có thể khác nhau

Các loại số liệu của response

Số liệu thời gian đáp ứngGiải trình
Thời gian đáp ứng trung bìnhThời gian phản hồi trung bình là thời gian trung bình được thực hiện cho mỗi yêu cầu khi đi được 1 vòng và trả về. Thời gian phản hồi trung bình bao gồm thời gian tải các tệp HTML, CSS, XML, hình ảnh, JavaScript, v.v. Do đó, mức trung bình bị ảnh hưởng khi các thành phần chậm xuất hiện trong hệ thống.

Bạn đang xem: Thời gian đáp ứng là gì

Thời gian đáp ứng cao điểmThời gian đáp ứng cao điểm giúp chúng tôi tìm thấy các thành phần có khả năng có vấn đề. Nó giúp chúng tôi tìm thấy tất cả sự bất thường trong trang web hoặc hệ thống nơi một yêu cầu nhất định không được xử lý chính xác. Ví dụ, có thể có một truy vấn cơ sở dữ liệu lớn được thực thi có thể ảnh hưởng đến thời gian phản hồi. Truy vấn này không cho phép trang tải vào thời điểm mong muốn.

Xem thêm: Tại Sao Kim Sinh Thủy Nghĩa Là Gì Và Ứng Dụng Trong Đời Sống

Tỷ lệ lỗiTỷ lệ lỗi là một phép tính toán hiển thị tỷ lệ phần trăm của các yêu cầu sự cố đối với tất cả các yêu cầu. Tỷ lệ phần trăm này đếm tất cả các mã trạng thái HTTP hiển thị lỗi trên máy chủ. Nó cũng tính các yêu cầu đã hết thời gian.

Ba giá trị thời gian đáp ứng quan trọng:

Kiểm tra thời gian đáp ứng có hai đặc tính cần thiết nhất:

Sau đây là các giá trị thời gian phản hồi chính

Công cụ kiểm tra response time:

Có rất nhiều công cụ kiểm tra response time có sẵn trên thị trường. Ba tools nổi bật nhất là:

Kết luận

Thời gian đáp ứng đề cập đến thời gian dành cho một nút hệ thống để đáp ứng yêu cầu của nút khácThời gian phản hồi trung bình là thời gian trung bình được thực hiện cho mỗi yêu cầu chuyến đi khứ hồiThời gian đáp ứng cao nhất giúp chúng ta thấy rằng những thành phần nào có khả năng có vấn đề.Tỷ lệ lỗi là một phép tính toán học hiển thị tỷ lệ phần trăm của các yêu cầu vấn đề.Ba giá trị thời gian phản hồi quan trọng là: 0,1 giây, 1,0 giây và 10 giâyBa công cụ kiểm tra thời gian phản hồi được sử dụng nhiều nhất là Jmeter, LoadRunner và AEM.

Nguồn dịch: https://www.guru99.com/response-time-testing.html