Theo nlỗi những định nghĩa thông thường thì Take out thường được gọi là Đảm nhận. Tuy nhiên, Take out có nhiều cấu trúc khác nhau và có các cách sử dụng chúng tùy theo ngữ cảnh cụ thể. Vì vậy, trong bài viết này, tác giả sẽ trình làng các cấu trúc Take out nhằm tín đồ học hoàn toàn có thể sử dụng một cách đúng mực và linc hoạt.

Bạn đang xem: Take out là gì


*

Key takeaways

Take out là một cụm động từ và thường có nghĩa là lấy ra.

Các cấu trúc của Take out:

Take out something/ Take something out:

+Lấy hoặc chuyển các gì đó ra ngoài

+Vay mượn tiền từ ngân hàng

+Ký kết để sở hữu các gì đó

+Mua hoặc đặt thức ăn từ nhà hàng

+Dành ra cái gì đó thường là về thời gian

Take out someone/ Take someone out:

+Dẫn ai đó ra ngoài

+Trả hết tiền lúc dẫn ai đó đến địa điểm nào

Các cụm từ và thành ngữ có sử dụng Take out:

Take out + money/ a loan/ a mortage:

mượn tiền tuyệt thế chấp để vay mượn

Take out + a contract/an insurance policy:

ký kết một hợp đồng giỏi một hợp đồng bảo hiểm

Take out + an ad/advertisement:

trả tiền cho quảng cáo

Take the sting out of something:

khiến cho một sự vật hay một sự bài toán khó chịu như thế nào này được giảm dịu đi để sút phần khó chịu hơn

Take a bite out of something:

mang đi hoặc giảm một phần khá lớn vào một toàn bô tiền

Take the piss (out of someone or something):

đem ai đó xuất xắc cái gì đó làm cho trò cười

Take out là gì?

Theo từ điển Cambridge, Take out: phrasal verb (to lớn remove something from somewhere).

Người học có thể gọi là Take out là một cụm động từ và có nghĩa thông dụng nhất là đem ra ngoài hoặc giới thiệu ngoài.

Ví dụ: Marry took out her crayons lớn draw a family picture. (Marry đã mang bút chì màu của cô ấy ra để vẽ một bức trực rỡ gia đình.)

Các dạng phân chia động từ của cấu tạo Take out

+ Dạng ngày nay ngôi số tía số it: Takes out

+ Dạng vượt khứ đơn/dạng phân từ cột hai: Took out

+ Dạng phân trường đoản cú cột ba: Taken out

*

Cách sử dụng các cấu trúc Take out

Take out something/ Take something out

Định nghĩa: mang ra ngoài, giới thiệu ngoài

Cách sử dụng: thường được sử dùng để chỉ hành động đem hoặc chuyển các gì đó ra ngoài từ một vị trí nào đó

Ví dụ: This dentist took out three of his teeth. (Nha sĩ này nhổ tía cái răng của anh ấy.)

Định nghĩa: vay mượn mượn

Cách sử dụng: thường được sử dùng để chỉ hành động vay mượn tiền từ ngân hàng

Ví dụ: John took out some money to lớn study abroad. (John vay mượn mượn tiền để đi du học.)

Định nghĩa: ký kết để sở hữu các gì đó

Cách sử dụng: thường được sử dùng để chỉ hành động ký kết để đã đạt được một hình thức dịch vụ gì đấy một giải pháp bao gồm thức

Ví dụ: Cindy will take out a life insurance policy to make the best preparation. (Cindy sẽ cài đặt một phần bảo hiểm nhân thọ để có sự chuẩn bị giỏi nhất.)

Định nghĩa: cài đặt, để hàng

Cách sử dụng: thường được sử dùng để chỉ hành động cài hoặc đặt thức nạp năng lượng từ bên hàng

Ví dụ: My family often take out fast food because my parents are too tired lớn cook something for lunch. (Gia đình tôi thường đặt đồ ăn nkhô hanh vì bố mẹ tôi quá là mệt để nấu bếp dòng nào đó đến buổi trưa.)

Định nghĩa: dành ra

Cách sử dụng: thường được sử dùng để chỉ hành động dành ra cái gì đó thường là về thời gian

Ví dụ: Despite a hectic schedule, you should take out some time for yourself khổng lồ relax. (Dù đến có một lịch trình bận rộn, quý khách cũng yêu cầu dành thời hạn mang đến bản thân bản thân để nghỉ ngơi.)

Take out someone/ Take someone out

Định nghĩa: dẫn ra ngoài

Cách sử dụng: thường được sử dùng để chỉ hành động dẫn ai đó ra ngoài từ một địa điểm nào đó

Ví dụ: Her grandparents take Alex out khổng lồ a nearby park. (Ông bà của Alex dẫn cô ấy đến một công viên gần đó.)

Định nghĩa: dẫn ra ngoài và trả hết tiền

Cách sử dụng: thường được sử dùng để chỉ hành động trả hết tiền lúc dẫn ai đó đến nơi nào đó như nhà hàng tuyệt một buổi biểu diễn, …

Ví dụ: Their manager took them out for dinner after they finshed an important project. (Quản lỳ của họ dẫn họ đi ăn tối sau khoản thời gian họ hoàn thành một dự án quan tiền trọng.)

Các cụm từ và thành ngữ có sử dụng Take out

Take out + money/ a loan/ a mortage

Định nghĩa: mượn tiền, vay mượn tiền

Cách sử dụng: thường được sử dùng để chỉ hành động mượn tiền tuyệt thế chấp để vay mượn

Ví dụ: Jachồng has to take out a loan because he want to lớn buy a new apartment. (Jaông chồng đề xuất vay mượn tiền bởi vì anh ấy muốn cài một căn uống hộ mới.)

Take out + a contract/an insurance policy

Định nghĩa: ký kết

Cách sử dụng: thường được sử dùng để chỉ hành động ký kết một hợp đồng hay một hợp đồng bảo hiểm

Ví dụ: You need khổng lồ take out a contract if you want to lớn make sure you are a legal owner of your new house. (Bạn cần ký hợp đồng để đảm bảo rằng khách hàng là chủ sở hữu nhà người mua hàng hợp pháp.)

Take out + an ad/advertisement

Định nghĩa: trả tiền mang đến quảng cáo

Cách sử dụng: thường được sử dùng để chỉ hành động trả tiền mang lại quảng cáo trên một tờ báo, tạp chí tốt website nào đó

Ví dụ: They have just taken out an ad in Thành Phố New York Times. (Họ vừa mới trả tiền mang đến quảng cáo trên New York Times.)

Take the sting out of something

Định nghĩa: làm giảm sự khó chịu

Cách sử dụng: thường được sử dùng để chỉ hành động khiến cho một sự vật hay một sự vấn đề khó chịu nào đó được sút dịu đi để bớt phần khó tính hơn

Ví dụ: The new policy of no working hours on the weekends will help to lớn take the sting out of the salary cut. (Chính sách mới về việc không có giờ làm vào cuối tuần đã giảm nhẹ sự khó chịu về việc cắt giảm tiền lương.)

Take a bite out of something

Định nghĩa: giảm số lượng của một cái gì đó

Cách sử dụng: thường được sử dùng để chỉ hành động lấy đi hoặc giảm một phần khá Khủng vào một tổng số tiền

Ví dụ: The budget took a bite out of the funds from this charity. (Ngân sách đã mang một số tiền khá lớn từ quỹ của tổ chức từ thiện này.)

Take the piss (out of someone or something)

Định nghĩa: mang ai đó giỏi đồ vật gi đó làm cho trò cười

Cách sử dụng: thường được sử dùng để chỉ hành động rước ai đó hay vật gì đó ra làm trò cười

Ví dụ: They always take the piss out of her because of her appearance. (Họ luôn luôn đem cô ấy ra làm trò cười bởi vì ngoại hình của cô ấy.)

Bài tập

Nối 2 về câu để tạo thành câu hoàn chỉnh

I took out all the previous assignments I needed

A. because he wants to lớn travel around the word.

Tom will take out a mortgage

B. because of his weight.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Active Là Gì? Ý Nghĩa Của Từ Này Trong Lĩnh Vực Đầu Tư Và Điện Tử

His classmates always take the piss out of him

C. lớn write my final essay at the second semester.

A pay bonus và other fringe benefits

D. for a các buổi party after his university graduation.

Rose took out all of his friends

E. may take the sting out of the increased tax.

Đáp án:

C

A

B

E

D

Tổng kết

Sau Lúc tác giả đang so với kỹ về các cấu trúc và cách sử dụng của take out là gì cũng tương tự cung cấp mang lại người học bài tập cơ bạn dạng, người sáng tác hi vọng bạn học tập có thể sử dụng chính xác các cấu trúc take out sự khác biệt nhằm có thể tránh khỏi các lỗi sai về ngữ pháp.

Trích dẫn

“Take Something Out.” Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/take-out.