Thông tin nguồn vào mang đến tiến trình lập report tài chính là đọc tin về những nghiệp vụ kinh tế (Business Transactions). Quy trình lập report tài thiết yếu gồm 4 bước cơ bản: Thu thập hội chứng tự (Documenting), Ghi nhận công bố kế toán (Recording), Tổng vừa lòng ban bố (Summarising), Trình bày báo cáo (Presenting).Bạn vẫn xem: Suspense trương mục là gì

Tại bước tổng đúng theo biết tin, sau khoản thời gian phản chiếu những thông tin tài khoản khớp ứng từ bỏ sổ sách ghi nhấn thuở đầu (Books of prime entry) lên sổ mẫu (Ledgers), kế toán đang tổng phù hợp dữ liệu cùng trình diễn biết tin lên bảng bằng phẳng test (Trial Balance). Bảng bằng vận thử (Trial Balance) là các đại lý nhằm kế toán lập cùng trình bày các report tài chủ yếu (Financial Statements).

Bạn đang xem: Suspense account là gì

Phạm vi bài học kinh nghiệm sau đây vẫn tập trung vào quá trình từ Bảng cân đối demo (Trial Balance) nhằm kế tân oán lập các báo cáo tài chủ yếu (Financial Statements).

I. Mục tiêu

Bảng bằng vận test (The trial balance)Chuẩn bị report tài chính từ bỏ bảng bằng phẳng thử (Preparing financial statements from trial balance)

II. Nội dung

1. Bảng phẳng phiu demo (The Trial Balance)

Bảng bằng phẳng demo (Trial balance) là danh sách tập hợp các tài khoản bên trên sổ loại (Ledgers accounts) được trình bày bên dưới dạng 2 cột Nợ (Debit) cùng Có (Credit).Trên bảng phẳng phiu demo, Tổng mặt Nợ (Total Debits) = Tổng mặt Có (Total Credits)lấy một ví dụ về bảng phẳng phiu thử:
*

Quy trình lập bảng cân đối thử:


*

Cách 1: Tập phù hợp các thông tin tài khoản sổ cái (Collecting ledger accounts)

Cách 2: Cân đối các thông tin tài khoản sổ loại (Balancing ledger accounts)

lúc bằng vận những thông tin tài khoản sẽ sở hữu những ngôi trường thích hợp sau:

Tổng Nợ = Tổng Có: ko thực hiện điều chỉnhTổng Nợ > Tổng Có: tài khoản gồm số dư NợTổng Có > Tổng Nợ: tài khoản gồm số dư Có

Ví dụ:


*

Tài khoản bao gồm trên có số dư Nợ là $2,000.

Xem thêm: Trợ Động Từ Trong Tiếng Anh: Cách Sử Dụng Và Bài Tập Thực Hành

Số dư Nợ kỳ này sẽ được gửi sang trọng kỳ sau là khoản dư Có vào đầu kỳ (Balance b/d = Opening balance)

Đối cùng với các tài khoản tất cả số dư vào cuối kỳ bên Có thì được ghi thừa nhận trở lại.

Cách 3: Tập vừa lòng những số dư (Collecting the balances)

Sau khi các tài khoản được phẳng phiu, kế toán thù tập hợp và lên danh sách số dư các thông tin tài khoản. Danh sách này được call là bảng bằng phẳng test (trial balance).

Bước 4: Xử lý những khoản không phẳng phiu giữa Nợ với Có (Test the accuracy of the double entry accounting records)

Bảng cân đối thử rất có thể được áp dụng nhằm soát sổ sự chính xác của bài toán ghi nhận những nhiệm vụ kế toán. Nếu 2 bên Nợ với Có chênh lệch thì chắc hẳn rằng lỗi tạo nên trong bài toán ghi dấn những thông tin tài khoản.Tuy nhiên bảng cân đối test không chỉ ra được đa số lỗi sau:
*

Chữa lỗi bên trên Bảng cân đối thử:

Mở một tài khoản tạm thời (suspense account) để ghi nhận các khoản không cân đốiKế toán đang soát sổ lại để tìm thấy những lỗiChuẩn bị nhật ký (a journal) để chữa trị lỗi bằng cách ghi dìm vào tài khoản trong thời điểm tạm thời với các thông tin tài khoản tất cả lỗi khớp ứng khác

Ví dụ:

A payment of $1,234 for a telephone bill is correct entered in the cash book but debited khổng lồ telephone account as $1,243.

Lỗi:

Dr. Telephone a/c 1,243

Cr. Cash 1,234

Cr. Suspense a/c 9

Chữa lỗi:

Dr. Suspense a/c 9

Cr. Telephone a/c 9

2. Chuẩn bị report tài bao gồm tự bảng cân đối test (Preparing Financial Statements from Trial Balance)

a. Báo cáo tác dụng chuyển động sale (Statement of Profit or Loss)

- Báo cáo tác dụng hoạt động gớm doanh:Là report tài chủ yếu tổng vừa lòng, trình bày kỹ năng sinh lãi với thực trạng vận động kinh doanh của doanh nghiệp

- Lập Báo cáo kết quả hoạt động sale (SPL) từ bỏ Bảng phẳng phiu thử:

Kế tân oán thực hiện thông tin tài khoản “Xác định hiệu quả khiếp doanh” (P/L a/c hoặc SPL) để tổng hòa hợp những thông tin tài khoản tương quan cho Thu nhập (Income) cùng giá cả (Expenses)
*

Các tài khoản liên quan mang đến Thu nhập với giá thành đồng thời thời điểm cuối kỳ được kết đưa vào tài khoản “Xác định hiệu quả ghê doanh”
Các tài khoản tương quan đến Thu nhập và giá cả không tồn tại số dư cuối kỳ

- Ví dụ:


b. Bảng bằng vận kế toán thù (The statement of financial position/ Balance sheet)

- Bảng bằng vận kế toán: Là một báo cáo tài thiết yếu nghỉ ngơi 1 thời điểm khăng khăng, bắt tắt ngắn thêm gọn về hầu hết gì nhưng mà doanh nghiệp có/download (gia tài - Assets) cùng phần đa gì mà lại doanh nghiệp lớn nợ (những số tiền nợ - Liabilities) nghỉ ngơi 1 thời điểm nhất định

- Lập Bảng bằng vận kế toán (BS) tự Bảng bằng phẳng thử:

Kế toán thù tập hợp số dư của các tài khoản tương quan mang lại Tài sản với Nợ yêu cầu trả theo 2 cột Nợ với Có nhỏng bên trên Bảng bằng vận thửĐối cùng với các thông tin tài khoản có tác động cho tới Nguồn vốn (Capital): “Rút ít vốn” (Drawings) với “Xác định hiệu quả tởm doanh” (SPL), kế toán triển khai kết gửi lịch sự tài khoản Nguồn vốn nhỏng sau: