Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Speculation là gì

*

*

*

Xem thêm: Cách Làm Xôi - Bật Mí Cách Nấu Xôi Bằng Nồi Cơm Điện Mới Nhất

*

Speculation (Econ) Đầu cơ.

quý khách sẽ xem: Speculation là gì

+ Việc cài đặt hoặc phân phối nhằm mục tiêu tiếp nối cung cấp hoặc sở hữu và kiếm lợi nhuận Khi giá thành hoặc tỷ giá bán hối hận đoái chuyển đổi.speculation /,spekju"leiʃn/ danh từ sự quan tâm đến, sự nghiên cứu sự suy đoán, sự ức đoán sự đầu cơ tích trữto buy something as a speculation: cài tích trữ đồ dùng gì (đánh bài) trò nghịch mua bánLĩnh vực: toán thù và tinsự đầu cơđầu cơbull speculation: sự đầu tư mạnh lên giábusiness speculation: đầu cơ thương thơm nghiệpcommercial speculation: đầu tư mạnh thương thơm mạidestabilizing speculation: sự đầu tư mạnh khiến mất bình ổn (so với thi ngôi trường nước ngoài hối)destabilizing speculation: đầu cơ gây bất ổn địnhexchange speculation: đầu cơ ân hận đoáiexchange speculation: đầu cơ ngoại hốihazardous speculation: đầu cơ nguy hiểmhoarding và speculation: đầu cơ tích trữjoint speculation: giao thương mua bán đầu cơ vừa lòng tácover speculation: đầu tư mạnh vượt độspeculation buyer: người tiêu dùng đầu cơspeculation fever: cơn sốt đầu cơspeculation for margin: đầu tư mạnh mức chênh lệchspeculation in differences: đầu tư mạnh chênh lệch giáspeculation on foreign exchange: đầu cơ nước ngoài hốispeculation pressure: áp lực đè nén đầu cơstabilizing speculation: đầu cơ ổn định địnhstabilizing speculation: sự đầu cơ để định (thị trường nước ngoài hối)stabilizing speculation: sự đầu cơ nhằm bất biến (Thị trường nước ngoài hối)stoông chồng speculation: đầu tư mạnh cổ phiếuđầu tư mạnh hội chứng khoánsự đầu tư mạnh triệu chứng khoán
*

speculation

Từ điển Collocation

speculation noun

1 making guesses about sth

ADJ. considerable, intense, much, widespread | further, increasing, renewed | continuing, endless | pure | mere Whether or not he will get the job is mere speculation. | wild | idle, fruitless | rife Speculation was rife as lớn whom the prince might marry. | media, press | metaphysical, philosophical

VERB + SPECULATION cause, encourage, fuel, give rise to lớn, increase, intensify, invite, lead to lớn, prompt, raise | dampen, discourage, end, put an kết thúc khổng lồ | dismiss | indulge in

PREPhường. amid ~ He was dropped from the team amid speculation that he was seriously ill. | ~ aao ước There was wild speculation aao ước the students as to the reason for cancelling the lecture. | ~ about/as to/on/over There has been increasing speculation over the future of the monarchy.

PHRASES a matter for speculation, a subject of speculation

2 buying và selling for profit

ADJ. financial | market | currency, l&, property, etc.

PREP.. ~ against speculation against the euro | ~ in speculation in oil | ~ on speculation on the stochồng market

Từ điển WordNet

Bloomberg Financial Glossary

投机投机Purchasing risky investments that present the possibility of large profits, but also pose a higher-than-average possibility of loss. A profitable strategy over the long term if undertaken by professionals who hedge their portfolquả táo to lớn control the amount of risk.

Investopedia Financial Terms

The process of selecting investments with higher risk in order to lớn profit from an anticipated price movement.Speculation should not be considered purely a form of gambling, as speculators vì make an informed decision before choosing to lớn acquire the additional risks. Additionally, speculation cannot be categorized as a traditional investment because the acquired risk is higher than average. More sophisticated investors will also use a hedging strategy in combination with their speculative sầu investment in order to lớn limit potential losses.HedgeHigh FlierSpeculation IndexSpeculative sầu CapitalSpeculative sầu FlowSpeculatorSpread BettingTake a BathTake a FlierVenture Capital

English Synonym và Antonym Dictionary

speculationssyn.: conjecture guess hypothesis meditation supposition surmisal surmise venture