Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Số dư tài khoản tiếng anh là gì

*
*
*

số dư
*

- (toán) Cg. Số thừa. Số còn sót lại trong một phxay chia sau khi đem số bị phân chia trừ đi tích số của số phân tách cùng với số thương: 15 phân chia cho 4 còn số dư là 3.


nd.1. Số sót lại sau khi rước số bị phân tách trừ đi tích số của số phân tách cùng với tmùi hương số. 15 phân tách cho 4 được 3, số dư là 3. 2. Số còn lại sau thời điểm lấy số tăng trừ đi số sút hoặc số chi phí gửi vào trừ đi số tiền mang ra. Số dư của thông tin tài khoản.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Xét Nghiệm Bun Thông Tin Quan Trọng, Nó Có Vai Trò Gì

*

*

*

số dư

số dư (toán học) Remainder.
(kế toán) Balanceabundant numberbalancesố dư hiện tại thời: running balanceexcesssố dư cầu: spherical excesssố dư của một tam giác cầu: excess of a spherical trianglesố dư Khi chia đến chín: excess of ninetỷ số dư áp: excess pressure ratioremainderhàm các số dư: remainder functionphần dư, số dư: remaindercách thức số dư áp chót: method of penultimate remainderphương thức số dư cạnh bên cuối: method of penultimate remaindersố dư lũy tích: cumulative remainderremaindersresidualphương thức theo số dư: residual modekhông đúng số dư: residual errorsự chuyển đổi tần số dư: residual frequency variationresidueresiduumsurpluschữ số dưredundant digitchữ số dư thừaredundant digitalssố dư của xê dịch liên tiếp ko muốn muốnsinging marginsố dư thừaredundant numberbalancephiên bản kê số dư: statement of balancebạn dạng kê số dư: balance statementbảng bằng phẳng soát sổ các số dư: trial balance of balancesbảng số dư cuối kỳ: the closing balance sheetbiên lai số dư: balance receiptbiên lai số dư (giấy nhất thời của balance certificate): balance receiptcơ chế kiểm kê số dư trên sổ: balance of stoông chồng systemkhảo sát về số dư (về số chi phí còn lại): balance inquiryso sánh số dư: collation of balancegiấy triệu chứng số dư: balance certificatedgiấy triệu chứng số dư hội chứng khoán: balance certificategiấy bệnh số dư ngân hàng: certificate of bank balancegiấy chứng thực số dư: confirmation of balancehiệu ứng của số dư thực tế: real balance effectkết số dư: balance in accountkết số dư: credit balancekết số dư của khách hàng hàng: customer"s credit balancekhấu hao số dư bớt dần: declining balance depreciationpháp pháp số dư giảm dần: reducing balance methodphương pháp khấu hao sút dần dần số dư: diminishing balance methodphương thức số dư bớt dần: reducing balance methodquyết toán thù số dư: settlement of balancesố dư (bên) nợ: debit balancesố dư (gửi thanh lịch tài khoản) tiếp theo: balance carried forward to lớn next accountsố dư (của một) hóa đơn (đề nghị tkhô cứng toán): balance of (an) invoicesố dư (của một) tài khoản: balance of (an) accountsố dư (tiền) thực tế: real (money) balancesố dư âm: negative sầu balancesố dư mặt có: credit balancesố dư bình quân: average balancesố dư trung bình của quỹ sản phẩm hóa: average balance of commodity fundsố dư trung bình cuối tháng: average monthly balancesố dư bù trừ: compensating (compensatory) balancesố dư chết: dormant balancesố dư chưa bỏ ra tiêu: unexecuted balancesố dư chưa đưa ra tiêu: unexpended balancesố dư chưa dùng: unused balancesố dư chưa kết: outstanding balancesố dư chưa sử dụng: unencumbered balancesố dư chưa thanh hao toán: outstanding balancesố dư chưa thanh hao toán: balance outstandingsố dư chưa thanh hao toán: unpaid balancesố dư chuyển sang trang sau: balance carried downsố dư đưa thanh lịch từ thông tin tài khoản trước: balance brought forward from last yearsố dư có: balance in accountsố dư có: credit balancesố dư tất cả đối chiếu (cùng với chi tiết rõ ràng): analytical balancesố dư có về phía những anh: balance in your favoursố dư bao gồm về phía bọn chúng tôi: balance in our favoursố dư sót lại (không nộp): remain balancesố dư cước mức giá (đề nghị tkhô cứng toán): balance of freightsố dư của khuôn khổ thường xuyên xuyên: balance of current accountsố dư của vừa lòng đồng mua: balance of buying contractsố dư của tài khoản: tài khoản balancesố dư cuối kỳ: closing balancesố dư cuối kỳ: term-over balancesố dư cuối năm: balance at the end of the yearsố dư đầu kỳ: opening balancesố dư đầu năm: balance at the beginning of the yearsố dư mang đến hạn: maturity balancesố dư nhằm không: dormant balancesố dư dồn lại: balance carriedsố dư thân kỳ: interlặng balancesố dư khả dụng: available balancesố dư ko sinh lãi: idle balancesố dư tởm phí: balance of appropriationsố dư gớm phí: allotment balancesố dư kỳ trước: old balancesố dư lãi: balance of interestsố dư lợi nhuận: balance of profitsố dư lời: profit balancesố dư mậu dịch sản phẩm hóa: merchandise balancesố dư có sang: balance brought forwardsố dư sở hữu sang: balance carriedsố dư với xuống: balance brought downsố dư mang xuống (nhằm cân đối): balance brought downsố dư năm trước (đưa sang): balance brought forward from last yearsố dư bank đã điều động chỉnh: adjusted bank balancesố dư ngoại hối: foreign balancesố dư ngoại hối: balance of exchangesố dư nợ: balance of debtsố dư nợ: balance duesố dư nợ: debit balancesố dư nợ được điều chỉnh: adjusted debit balancesố dư nợ ròng rã của các khách hàng hàng: customer"s net debt balancesố dư quỹ: fund balancesố dư quỹ: cash balancesố dư quỹ: balance in handsố dư sai sót: balance of errorssố dư sang qua: balance brought forwardsố dư sau cùng: final balancesố dư tại ngân hàng: balance at banksố dư tại ngân hàng: ngân hàng balancesố dư trên bank (vào thông tin tài khoản của khách): balance at banksố dư tài khoản: account balancesố dư tài khoản vãng lai: balance of current accountsố dư gia tài giữ động: liquid balancesố dư tkhô hanh toán: balance of clearingsố dư tkhô hanh tân oán đối ngoại: balance of external paymentssố dư thực tế: actual balancesố dư thực tế: real balancesố dư tiếp theo trang trước: balance brought forwardsố dư tiền gửi chưa tới nhận, không rút: unclaimed balancesố dư tiền mặt: cash balancesố dư chi phí mặt: liquid balancesố dư chi phí mặt muốn muốn: desired cash balancesố dư tiền khía cạnh thực tế: real cash balancesố dư chi phí khía cạnh về tối thiểu: minimum cash balancesố dư tiền thực tế: real money balancesố dư toàn bộ: overall balancesố dư bên trên sổ sách: book balancesố dư bên trên tài khoản: ledger balancesố dư vào sổ cái: balance in ledgersố dư trước: previous balancesố dư trương: balance brought forwardsố dư từ bỏ do: free balancesố dư zê-rô: zero balancesố dư zero (tổng số bên nợ và mặt bao gồm ngang nhau): zero balancesổ liệt kê số dư vào sổ loại kế toán: balance booksổ nhật ký số dư chi phí mặt: daily cash balance booksổ số dư tồn kho: balance of stores recordssự cấu thành số dư: composition of balanceảnh hưởng tác động của số dư chi phí thực tế: real balance effectthẩm tra số dư: verification of balancetổng số dư: overall balancemargincách thức tổng thể dư: gross margin methodsố dư lời ròng: net marginremainderresidualbảng số dưsurplus statementcơ chế bớt dần số dưreducing installment systemtất cả số dưin the blackkhấu hao số dư giảm dầndilution of labourtúi tiền thu đưa ra cân đối cùng gồm số dưbalanced budget with surplus