Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ inlichtet.vn.Học các trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một cách tự tín.


Bạn đang xem: Re-up là gì

With a re-up on Jones soon-to-come, it"d be interesting lớn see what the Cowboys vị in the second round if Johnson is available.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các app tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép

Xem thêm: Cách Làm Ma Trận Con Heo Trên Máy Tính Fx570Ms, Cách Làm Ma Trận Lợn Máy Tính Casio Fx

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn inlichtet.vn English inlichtet.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ với Riêng tứ Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey Giúp Cửa Hàng chúng tôi nâng cao đề nghị về Từ Điển inlichtet.vn của doanh nghiệp. Đóng Làm bài khảo sát /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message