Xác suất hậu nghiệm (tiếng Anh: Posterior Probability) theo đo đạc của Bayes, là xác suất đc căn sửa hoặc update của một biến cố xảy ra sau khi xem xét thông tin mới.
*

Xác suất hậu nghiệm

Khái niệm

Xác suất hậu nghiệm trong tiếng Anh là Posterior Probability.

Bạn đang xem: Posterior là gì

Bài Viết: Posterior là gì

Xác suất hậu nghiệm, theo đo đạc của Bayes, là xác suất đc căn sửa hoặc update của một biến cố xảy ra sau khi xem xét thông tin mới.

Xác suất hậu nghiệm đc khẳng định bằng cách thức căn sửa xác suất tiên nghiệm bằng định lí Bayes.

Theo thuật ngữ đo đạc, xác suất hậu nghiệm là xác suất của biến cố A xảy ra do biến cố B đã xảy ra.

Xác suất tiên nghiệmtheo Bayes, là xác suất của một biến cố xảy ra trước khi dữ liệu mới đc thu thập.

Xác suất tiên nghiệm là dự đoán đúng nhất về kết quả xác suất dựa trên kiến thức and tính logic ở thời hạn trước khi thử nghiệm đc thi công.

Công thức tính Xác suất hậu nghiệm

Công thức tính xác suất hậu nghiệm của biến cố A xảy ra khi biến cố B đã xảy ra:


*

Hình minh họa.

Trong số đó:

– A,B là những biến cố.

Xem thêm: Mì Gói Hàn Quốc Mua Mì Cay Hàn Quốc Ở Đâu Xịn, Mua Mì Gói Cay Hàn Quốc Ở Đâu

– P(B) and P(A) là xác suất của biến cố B xảy ra and biến cố A xảy ra.

– P(BA) là xác suất biến cố B xảy ra khi biến cố A đúng.

– P(AB) là kết quả của phương trình, là xác suất biến cố A xảy ra khi biến cố B đã xảy ra.

Chức năng của Xác suất hậu nghiệm

Định lí Bayes đc phần mềm trong nhiều ngành nghề khác nhau như y học, tài chính and thương mại.

Trong tài chính, công thức tính xác suất hậu nghiệm của định lí Bayes có thể đc cần sử dụng để update những niềm tin trước đó một khi có thông tin mới.

Xác suất tiên nghiệm thay mặt cho các niềm tin bắt đầu, trước khi những thông tin hay dẫn chứng mới đc đặt ra and xác suất hậu nghiệm là xác suất đã đc update theo thông tin mới này.

Thỏa mãn nhu cầu xác suất hậu nghiệm phản ánh rất tốt hơn về quy trình tạo dữ liệu nếu với xác suất tiền nghiệm vì nó tính xác suất sau khi biến cố đã xảy ra, cho nên, bao hàm nhiều thông tin hơn.

Ví dụ về xác suất hậu nghiệm

Một ví dụ dễ chơi để tưởng tượng xác suất hậu nghiệm là giả sử có ba mẫu đất có nhãn A, B and C. Trong số đó, một mẫu đất trong ba mẫu A,B,C chứa một trữ lượng dầu dưới bề mặt của nó, trong khi hai mẫu còn lại thì không.


Xác suất tiên nghiệm của khả năng trữ lượng dầu phía trong mẫu đất C là 1/3 hay 33%.

Sau đó thử nghiệm khoan đc thi công trên mẫu đất B and kết quả dẫn ra rằng không có dầu ở mẫu đất này.

Do mẫu đất B đã bị đào thải, xác suất hậu nghiệm của khả năng mẫu đất C chứa dầu biến thành ½ hay 50%.

Thể Loại: San sẻ Kiến Thức Cộng Đồng
Bài Viết: Posterior Là Gì – Công Thức Tính Xác Suất Hậu Nghiệm

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://inlichtet.vn Posterior Là Gì – Công Thức Tính Xác Suất Hậu Nghiệm