Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ bỏ inlichtet.vn.Học những từ bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tin.


Bạn đang xem: Pa là viết tắt của từ gì

abbreviation for personal assistant: someone whose job is helping someone in a higher position, especially by writing letters, arranging meetings, và making phone calls:
abbreviation for public address system (= equipment for making sound, especially someone"s voice, louder in a public place):
abbreviation for pulmonary artery (= the artery that carries dexogygenated blood from the heart lớn the lungs)
abbreviation for personal assistant: someone whose job is helping someone in a higher position, especially by writing letters, arranging meetings, và making phone calls:
abbreviation for public address system: a system used to make announcements or play music in public places
die Lautsprecheranlage, der persönliche Assisstent / die persönliche Assisstentin, im/pro Jahr…
*

*

Trang nhật cam kết cá nhân

Pouring your heart out and bottling it up (Showing & not showing emotions, Part 2)


Xem thêm: Mách Bạn Cách Làm Mứt Dừa Sợi Nhỏ, Cách Làm Mứt Dừa Sợi

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các phầm mềm search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập inlichtet.vn English inlichtet.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ nhớ với Riêng tư Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey Giúp chúng tôi cải thiện từng trải về Từ Điển inlichtet.vn của bạn. Đóng Làm bài điều tra khảo sát /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message