Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ inlichtet.vn.Học các tự bạn phải tiếp xúc một biện pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Nothing ventured nothing gained là gì

*

to express your choice or opinion, especially by officially writing a mark on a paper or by raising your hvà or speaking in a meeting

Về câu hỏi này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các phầm mềm tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép

Xem thêm: Séc Là Gì - Séc Chuyển Khoản Là Gì

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn inlichtet.vn English inlichtet.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語