Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một gai dây AB gồm chiều lâu năm 1m căng ngang, đầu A cố định và thắt chặt, đầu B thêm với 1 nhánh của âm thoa giao động ổn định cùng với tần số 20Hz. Trên dây AB gồm một sóng giới hạn bất biến với 4 bụng sóng, B được xem như là nút sóng. Tốc độ truyền sóng bên trên dây là

A.

Bạn đang xem: Một sợi dây ab có chiều dài 1m căng ngang đầu a cố định đầu b gắn với một nhánh của âm thoa

50m/s

B. 2cm/s

C. 10m/s

D. 2,5cm/s


*

*


Một sợi dây AB tất cả chiều dài 1m căng ngang, đầu A cố định, đầu B gắn thêm với cùng một nhánh của âm sứt xấp xỉ ổn định cùng với tần số 20Hz. Trên dây AB tất cả một sóng giới hạn bình ổn cùng với 4 bụng sóng, B được xem như là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 50m/s

B. 2cm/s

C. 10m/s

D. 2,5cm/s


Một sợi dây AB có chiều dài 1m căng ngang, đầu A cố định, đầu B lắp với cùng 1 nhánh của âm quẹt xấp xỉ điều hoà với tần số 20Hz. Trên dây AB gồm một sóng giới hạn bất biến cùng với 4 bụng sóng, B được xem là nút ít sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 50m/s

B. 2cm/s

C. 10m/s

D.2,5cm/s


Một gai dây AB gồm chiều nhiều năm l m căng ngang, đầu A cố định, đầu B lắp với cùng một nhánh của âm thoa dao động điều hoà cùng với tần số 20Hz. Trên dây AB bao gồm một sóng giới hạn định hình cùng với 4 bụng sóng, B được coi là nút ít sóng. Tốc độ truyền sóng bên trên dây là

A. 50 m/s

B. 2 cm/s

C. 10 m/s

D. 2,5 cm/s


Một sợi dây AB nhiều năm 100 cm căng ngang, đầu B cố định và thắt chặt, đầu A gắn với 1 nhánh của âm quẹt giao động điều hòa với tần số 40Hz. Trên dây AB gồm một sóng dừng ổn định, A được coi là nút ít sóng. Tốc độ truyền sóng bên trên dây là 20m/s. Kể cả A với B, bên trên dây có

A.3 nút ít cùng 2 bụng

B.7 nút ít với 6 bụng

C.

Xem thêm: Vay 10 Triệu Ở Đâu ? Vay 10 Triệu Online Bằng Cmnd Trả Góp 6

9 nút cùng 8 bụng

D.5 nút và 4 bụng


Một sợi dây AB lâu năm 100 centimet căng ngang, đầu B cố định, đầu A thêm với một nhánh của âm sứt xê dịch điều hòa cùng với tần số 40 Hz. Trên dây AB gồm một sóng giới hạn định hình, A được xem như là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20m/s. Kể cả A cùng B, bên trên dây có

A. 7 nút ít với 6 bụng

B.9 nút và 8 bụng

C. 5 nút và 4 bụng

D. 3 nút và 2 bụng


Một tua dây AB lâu năm 100cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với cùng 1 nhánh của âm sứt giao động cân bằng với tần số 40Hz. Trên dây AB bao gồm một sóng ngừng ổn định, A được xem là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20m/s. Kể cả A với B, trên dây có

A. 7 nút và 6 bụng

B. 9 nút ít và 8 bụng

C. 3 nút và 2 bụng

D. 5 nút cùng 4 bụng


Một sợi dây AB nhiều năm 100 centimet căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn thêm với 1 nhánh của âm quẹt xê dịch cân bằng với tần số 40 Hz. Trên dây AB tất cả sóng ngừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20 m/s. Kể cả A với B, bên trên dây có

A. 5 nút ít cùng 4 bụng

B. 3 nút cùng 2 bụng

C. 9 nút với 8 bụng

D. 7 nút với 6 bụng


Một tua dây AB lâu năm 100 centimet căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với cùng một nhánh của âm trét giao động cân bằng cùng với tần số 40 Hz. Trên dây AB gồm một sóng dừng định hình, A được xem như là nút ít sóng. Tốc độ truyền sóng bên trên dây là đôi mươi m/s. Kể cả A và B, bên trên dây có

A. 7 nút với 6 bụng.

B. 9 nút ít với 8 bụng

C. 3 nút ít cùng 2 bụng

D. 5 nút ít và 4 bụng.


Một sợi dây AB lâu năm 100 cm căng ngang, đầu B cố định và thắt chặt, đầu A gắn thêm với một nhánh của âm quẹt dao động điều hòa với tần số 40 Hz. Trên dây AB tất cả một sóng giới hạn định hình, A được xem là nút sóng. Tốc độ truyền sóng bên trên dây là trăng tròn m/s. Kể cả A cùng B, trên dây có