Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Mandate là gì

*
*
*

mandate
*

mandate /"mændeit/ danh từ lệnh, trát sự uỷ nhiệm, sự uỷ thác sự uỷ mị thông tư, thưởng thức (của tín đồ bỏ thăm so với nghị viên, cho công sum vầy so với bạn đại diện thay mặt...)
chỉ thịgiấy ủy nhiệmgiấy ủy quyềngiấy ủy thác (tài sản)lệnhdividover mandate: lệnh trả cổ tứcsự ủy nhiệmaudit mandatecông dụng kiểm toándividover mandateủy quyền trả cổ tứcmandate of protestgiấy báo từ bỏ chốimandate of protestgiấy báo phủ nhận (thừa nhận trả) hối phiếu
*

Xem thêm: Hướng Dẫn Đăng Ký Thanh Toán Trực Tuyến Với Thẻ Atm Nội Địa Shinhan

*

*

mandate

Từ điển Collocation

mandate noun

ADJ. popular | clear | legal | presidential | electoral It is undemocratic khổng lồ govern an area without an electoral mandate.

VERB + MANDATE have sầu | give sb, issue | seek The tiệc nhỏ sought a mandate to rekhung the constitution. | get, obtain, receive sầu, win | extkết thúc, implement

MANDATE + VERB run The mandate ran until 1947.

PREP. in your ~ He failed in his mandate. | under a/the ~ They ruled the country under a United Nations mandate. | with a/the ~ The buổi tiệc nhỏ was elected with a mandate lớn reduce the kích thước of government. | without a ~ They accused hyên ổn of acting without a mandate. | ~ for She has received a clear mandate for educational rekhung. | ~ from a mandate from the United Nations to govern the territory

PHRASES an extension/a renewal of a mandate

Từ điển WordNet


n.

the commission that is given to lớn a government and its policies through an electoral victory

v.

assign under a mandate

mandate a colony

make mandatory

the new director of the school board mandated regular tests

assign authority to

English Synonym và Antonym Dictionary

mandates|mandated|mandatingsyn.: comm& dictate injunction order referendum

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học trường đoản cú | Tra câu