Hợp chất hữu cơ là gì, trong đời sống hàng ngày chúng ta thường xuyên được tiếp xúc với những loại hợp chất hữu cơ nào? Bài viết dưới đây sẽ cho chúng ta cái nhìn tổng quát nhất về hợp chất hữu cơ.

Bạn đang xem: Hóa hữu cơ là gì


 KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ

A. LÝ THUYẾT CƠ BẢN

I/ Khái niệm về hợp chất hữu cơ

- Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, muối: cacbonat, cacbua, xianua…).

VD: CH4

C2H2

C6H6

CH3COOH

C2H5OH

C12H22O11

II/ Phân loại hợp chất hữu cơ.

1/ Hiđrocacbon: Phân tử chỉ chứa nguyên tử cacbon và hiđro.

- Hiđrocacbon no: Chỉ có liên kết đơn.

- Hiđro cacbon không no: chứa liên kết bội.

- Hiđro cacbon thơm: chứa vòng benzen.

2/ Dẫn xuất của hidrocacbon.

Phân tử của nguyên tử nguyên tố khác thay thế nguyên tử hiđro của hiđrocacbon ( dẫn xuất halogen, ancol, phenol, ete, andehit, xeton, axit, este, amin, hợp chất tạp chất chức, polime…

=> Có thể tóm bằng sơ đồ sau:

*

VD: Hiđrocacbon: C4H10

C2H2

CH4

C6H6

C5H12

……..

Dẫn xuất hiđrocacbon: C6H5OH

C6H5NH2

C12H22O11

CH3COOH

CH3CHO

NH2 CH2 CH2 COOH

C3H5(OH)3

…….

II/ Khái niệm về hóa học hữu cơ

- Hóa học hữu cơ là nghành hóa học chuyên nguyên cứu các hợp chất hữu cơ.

B. BÀI TẬP CỦNG CỐ

Bài 1. Dựa vào dữ kiện nào trong số các dữ kiện sau đây để có thể nói một chất là vô cơ hay hữu cơ ?


a) Trạng thái (rắn, lỏng, khí);

b) Màu sắc;

c) Độ tan trong nước ;

d) Thành phần nguyên tố.

Bài 2. Chọn câu đúng trong các câu sau :

a) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất có trong tự nhiên.

Xem thêm: Maã Cif Là Gì ? Cách Ra Cứu Mã Số Cif Các Ngân Hàng Tpbank, Bidv,

b) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon.

c) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ.

d) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các chất trong cd thể sống.

Bài 3.

Hãy so sánh phần trăm khối lượng của cacbon trong các chất sau : CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3.

Bài 4.

Axit axetic có công thức C2H4O2. Hãy tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong axit axetic.

Bài 5. Hãy sắp xếp các chất : C6H6, CaCO3, C4H10, C2H60, NaN03, CH3NO2, NaHC03, C2H302Na vào các cột thích hợp trong bảng sau :

Hợp chất hữu cơ

Hợp chất vô cơ

Hiđrocacbon

Dẫn xuất của hiđrocacbon

 

 

 

ĐÁP ÁN

Bài 1.

Đáp án D.

Bài 2.

Đáp án C

Bài 3. HS tự giải

Bài 4.

Lời giải:

Từ C2H4O2 ta có: M = 60 g/mol; mC = 2 x 12 = 24 g; mH = 4 x 1 = 4 g;


MO = 2 x 16 = 32 g.

%C = (24 : 60) x 100% = 40%; %H = (4 : 60) x 100% = 6,67%;

%O = 100% - 40% - 6,67% = 53,33%. 

Bài 5.

Hợp chất hữu cơ

Hợp chất vô cơ

Hiđrocacbon

Dẫn xuất của hiđrocacbon

C6H6; C4H10

C2H6O; CH3NO2; C2H3O2Na

CaCO3; NaHCO3

 

 

Tải về

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay