Hợp chất cơ học là gì, trong cuộc sống mỗi ngày chúng ta thường xuyên được tiếp xúc với đông đảo loại hòa hợp hóa học hữu cơ nào? Bài viết dưới đây đang đến họ ánh nhìn tổng thể độc nhất vô nhị về hòa hợp chất hữu cơ.

Bạn đang xem: Hóa hữu cơ là gì


 KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ

A. LÝ THUYẾT CƠ BẢN

I/ Khái niệm về đúng theo hóa học hữu cơ

- Hợp chất cơ học là phù hợp hóa học của cacbon (trừ CO, CO2, muối: cacbonat, cacbua, xianua…).

VD: CH4

C2H2

C6H6

CH3COOH

C2H5OH

C12H22O11

II/ Phân loại hợp chất cơ học.

1/ Hiđrocacbon: Phân tử chỉ cất nguim tử cacbon với hiđro.

- Hiđrocacbon no: Chỉ có liên kết đơn.

- Hiđro cacbon ko no: đựng links bội.

- Hiđro cacbon thơm: đựng vòng benzen.

2/ Dẫn xuất của hidrocacbon.

Phân tử của nguyên tử ngulặng tố không giống sửa chữa nguim tử hiđro của hiđrocacbon ( dẫn xuất halogene, ancol, phenol, ete, andehit, xeton, axit, este, amin, thích hợp chất tạp hóa học chức, polime…

=> Có thể bắt bởi sơ thứ sau:

*

VD: Hiđrocacbon: C4H10

C2H2

CH4

C6H6

C5H12

……..

Dẫn xuất hiđrocacbon: C6H5OH

C6H5NH2

C12H22O11

CH3COOH

CH3CHO

NH2 CH2 CH2 COOH

C3H5(OH)3

…….

II/ Khái niệm về hóa học hữu cơ

- Hóa học tập hữu cơ là nghành nghề hóa học chăm nguim cứu giúp những hợp hóa học hữu cơ.

B. BÀI TẬPhường CỦNG CỐ

Bài 1. Dựa vào dữ khiếu nại làm sao trong các các dữ kiện dưới đây nhằm có thể nói một hóa học là vô cơ xuất xắc hữu cơ ?


a) Trạng thái (rắn, lỏng, khí);

b) Màu sắc;

c) Độ tan nội địa ;

d) Thành phần ngulặng tố.

Bài 2. Chọn câu đúng trong những câu sau :

a) Hoá học tập hữu cơ là ngành hoá học tập chuyên phân tích các hợp hóa học có trong thoải mái và tự nhiên.

Xem thêm: Maã Cif Là Gì ? Cách Ra Cứu Mã Số Cif Các Ngân Hàng Tpbank, Bidv,

b) Hoá học cơ học là ngành hoá học chuyên nghiên cứu những hòa hợp hóa học của cacbon.

c) Hoá học tập hữu cơ là ngành hoá học tập chăm phân tích về các hòa hợp chất hữu cơ.

d) Hoá học cơ học là ngành hoá học chuyên phân tích các chất vào cd thể sống.

Bài 3.

Hãy so sánh Tỷ Lệ khối lượng của cacbon trong những chất sau : CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3.

Bài 4.

Axit axetic tất cả bí quyết C2H4O2. Hãy tính yếu tố Phần Trăm khối lượng của những nguyên tố vào axit axetic.

Bài 5. Hãy thu xếp các hóa học : C6H6, CaCO3, C4H10, C2H60, NaN03, CH3NO2, NaHC03, C2H302Na vào những cột tương thích trong bảng sau :

Hợp chất hữu cơ

Hợp chất vô cơ

Hiđrocacbon

Dẫn xuất của hiđrocacbon

 

 

 

ĐÁP ÁN

Bài 1.

Đáp án D.

Bài 2.

Đáp án C

Bài 3. HS từ bỏ giải

Bài 4.

Lời giải:

Từ C2H4O2 ta có: M = 60 g/mol; mC = 2 x 12 = 24 g; mH = 4 x 1 = 4 g;


MO = 2 x 16 = 32 g.

%C = (24 : 60) x 100% = 40%; %H = (4 : 60) x 100% = 6,67%;

%O = 100% - 40% - 6,67% = 53,33%. 

Bài 5.

Hợp chất hữu cơ

Hợp chất vô cơ

Hiđrocacbon

Dẫn xuất của hiđrocacbon

C6H6; C4H10

C2H6O; CH3NO2; C2H3O2Na

CaCO3; NaHCO3

 

 

Tải về

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay