Tốc độ tăng (tiếng Anh: Growth rate) trong những thống kê là tiêu chí kha khá phản ảnh tiết điệu tăng hoặc giảm của hiện tượng lạ qua thời gian với biểu thị ngay số lần hoặc số Xác Suất.

Bạn đang xem: Growth rate là gì


*

Tốc độ tăng (Growth rate) trong thống kê

Định nghĩa

Tốc độ tăng vào giờ đồng hồ Anh là Growth rate.

Tốc độ tăng trong thống kê lại là tiêu chí tương đối phản ảnh nhịp điệu tăng hoặc bớt của hiện tượng lạ qua thời hạn với biểu hiện ngay số lần hoặc số xác suất.

Tốc độ tăng được xem bằng cách so sánh lượng tăng hoàn hảo thân nhị thời gian với khoảng độ của thời kì được chọn có tác dụng cội đối chiếu.

Xem thêm: Tại Sao Lỗ Mũi Có Mùi Hôi Là Bệnh Gì, Lỗ Mũi Có Mùi Hôi

Thuật ngữ liên quan

Tốc độ vạc triểncó cách gọi khác là chỉ số phát triển, là tiêu chí kha khá dùng để phản ánh nhịp độ dịch chuyển của hiện tượng phân tích qua nhị thờikì hoặc thời gian khác biệt và được biểu hiện thông qua số lần giỏi số Xác Suất.

Phân loại chỉ tiêu tốc độ tăng

Tùy theo mục đích phân tích hoàn toàn có thể tính các các loại vận tốc tăng sau:

(1) Tốc độ tăng liên hoàn

ii = (yi - yi-1)/yi-1 =δi/ yi-1

Trong đó:

ii:vận tốc tăng liên hoàn

δi:lượng tăng tuyệt đối liên hoàn

yi:mức độ tiêu chí của kì nghiên cứu

yi-1:cường độ chỉ tiêu của kì trước kì nghiên cứu

(2) Tốc độ tăng định gốc

Ii = (yi - y1)/y1 =Δi/y1

Trong đó:

Ii: vận tốc tăng định gốc

Δi:lượng tăng tuyệt vời và hoàn hảo nhất định gốc

Mối contact giữa tốc độ phát triển cùng vận tốc tăng như sau:

Nếu tính ngay số lần:

Tốc độ tăng = Tốc độ cách tân và phát triển - 1

Nếu tính bằng phần trăm:

Tốc độ tăng = Tốc độ trở nên tân tiến - 100

Kí hiệu


*

(3) Tốc độ tăng bình quân

Tốc độ tăng trung bình đề đạt nhịp điệu tăng điển hình nổi bật của hiện tượng lạ nghiên cứu và phân tích trong thời hạn dài.

Công thức tính tốc độ tăng bình quân:

Tốc độ tăng trung bình = Tốc độ phát triển bình quân - 1 (nếu đơn vị tính là lần)

Tốc độ tăng bình quân = Tốc độ cải cách và phát triển trung bình - 100 (trường hợp đơn vị chức năng tính là %)

Ví dụ

Sản lượng năng lượng điện phân phối ra của toàn nước (tỉ kw/h) của các năm từ 1995 đến 2002 nhỏng sau: 14,7; 17,0; 19,3; 21,7; 23,6; 26,6; 30,7; 35,6.

Từ số liệu về sản lượng điện của toàn nước thờikì1995 - 2002, ta kíhiệu i bằng 1 so với năm 1995 cùng i bởi 8 đối với năm 2002.