Dịch thuật Á Lục xin cung ứng mang đến bạn cỗ trường đoản cú vựng tiếng Anh siêng ngành kế tân oán sau đây, mong muốn sẻ mang lại lợi ích cho mình vào quy trình học tập và thao tác làm việc liên quan mang lại siêng ngành này.Quý khách hàng vẫn xem: Giấy báo hiện đang có giờ đồng hồ anh là gì

Nếu có nhu cầu dịch thuật một số loại tài liệu này hãy tương tác ngay lập tức cùng với chúng tôi và để được support và hỗ trợ hình thức cùng với chất lượng cùng túi tiền tốt nhất có thể.


Bạn đang xem: Giấy báo có tiếng anh là gì

*

Từ vựng 1

1. Break-even point: Điểm hòa vốn

2. Business entity concept: Ngulặng tắc doanh nghiệp lớn là 1 trong thực thể

3. Business purchase: Mua lại doanh nghiệp

4. Calls in arrear: Vốn call trả sau

5. Capital: Vốn

6. Authorized capital: Vốn điều lệ

7. Called-up capital: Vốn đang gọi

8. Capital expenditure: Ngân sách đầu tư

9. Invested capital: Vốn đầu tư

10. Issued capital: Vốn phát hành

11. Uncalled capital: Vốn chưa gọi

12. Working capital: Vốn lưu giữ đụng (hoạt động)

13. Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn đầu tư cổ phần

14. Carriage: giá cả vận chuyển

15. Carriage inwards: Ngân sách tải hàng hóa mua

16. Carriage outwards: Ngân sách chuyển vận hàng hóa bán

17. Carrying cost: Chi tiêu bảo tồn sản phẩm lưu kho

18. Cash book: Sổ tiền mặt

19. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt

đôi mươi. Cash flow statement: Bảng so sánh lưu chuyển khoản mặt

21. Category method: Phương thơm pháp chủng loại

22. Cheques: Sec (chi phiếú)

23. Clochồng cards: Thẻ bấm giờ

24. Closing an account: Khóa một tài khoản

25. Closing stock: Tồn kho cuối kỳ

26. Commission errors: Lỗi ghi nhầm thông tin tài khoản tkhô giòn toán

27. Company accounts: Kế toán thù công ty

28. Company Act 1985: Luật công ty năm 1985

29. Compensating errors: Lỗi trường đoản cú triệt tiêu

Từ vựng 2

30. Concepts of accounting: Các chính sách kế toán

31. Conservatism: Nguim tắc thận trọng

32. Consistency: Nguyên ổn tắc tuyệt nhất quán

33. Control accounts : Tài khoản kiểm tra

34. Conventions: Quy ước

35. Conversion costs: Chi tiêu chế biến

36. Cost accumulation: Sự tập phù hợp chi phí

37. Cost application: Sự phân bổ chi phí

38. Cost concept: Nguyên tắc giá giá tiền lịch sử

39. Cost object: Đối tượng tính giá thành

40. Cost of goods sold: Nguyên giá sản phẩm bán

41. Credit balance: Số dư có

42. Credit note: Giấy báo có

43. Credit transfer: Lệnh chi

44. Creditor: Chủ nợ

45. Cumulative sầu preference shares: Cổ phần ưu tiên gồm tích lũy

46. Current accounts: Tài khoản vãng lai

47. Current assets: Tài sản giữ động

48. Curent liabilities: Nợ ngắn hạn

49. Current ratio: Hệ số lưu hoạt

50. Debentures: Trái phiếu, giấy nợ

51. Debenture interest: Lãi trái phiếu

52. Debit note: Giấy báo Nợ

53. Debtor: Con nợ

54. Depletion: Sự hao cạn

55. Depreciation: Khấu hao

56. Causes of depreciation: Các nguyên nhân tính khấu hao

57. Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín

58. Nature of depreciation: Bản chất của khấu hao

59. Provision for depreciation: Dự chống khấu hao


*

Từ vựng 3

60. Reducing balance method: Pmùi hương pháp bớt dần

61. Straight-line method: Pmùi hương pháp đường thẳng

62. Direct costs: Ngân sách chi tiêu trực tiếp

63. Directors: Hội đồng cai quản trị

64. Directors’ remuneration: Thù kyên thành viên Hội đồng quản trị

65. Discounts: Chiết khấu

66. Discounts allowed: Chiết khấu chào bán hàng

67. Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặt

68. Provision for discounts: Dự chống chiết khấu

69. Discounts received: Chiết khấu download hàng

70. Dishonored cheques: Sec bị trường đoản cú chối

71. Disposal of fixed assets: Thanh hao lý gia tài cầm định

72. Dividends: Cổ tức

73. Double entry rules: Các chính sách cây bút toán kép

74. Dual aspect concept: Nguim tắc tác động kép

75. Drawing: Rút vốn

76. Equivalent units: Đơn vị tương đương

77. Equivalent unit cost: Giá thành đơn vị chức năng tương đương

78. Errors: Sai sót

79. Expenses prepaid: Ngân sách trả trước

80. Factory overhead expenses: Chi tiêu cai quản phân xưởng

81. FIFO (First In First Out): Pmùi hương pháp nhập trước xuất trước

82. Final accounts: Báo cáo quyết toán

83. Finished goods: Thành phẩm

84. First call: Lần Hotline trang bị nhất

85. Fixed assets: Tài sản cầm định

86. Fixed capital: Vốn vậy định

Fixed expenses: Định chi phí / Chi tiêu gắng định

88. General ledger: Sổ cái

89. General reserve: Quỹ dự trữ chung

Từ vựng 4

90. Going concerns concept: Nguyên ổn tắc chuyển động lâu dài

91. Goods stolen: Hàng bị tiến công cắp

92. Goodwill: Uy tín

93. Gross loss: Lỗ gộp

94. Gross profit: Lãi gộp

95. Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp

96. Historical cost: Giá tầm giá kế hoạch sử

97. Horizontal accounts: Báo cáo quyết toán thù dạng văn bản T

98. Impersonal accounts: Tài khoản phí thanh khô toán

99. Imprest systems: Chế độ nhất thời ứng

100. Income tax: Thuế thu nhập

101. Increase in provision: Tăng dự phòng

102. Indirect costs: Chi phí loại gián tiếp

103. Installation cost: giá cả lắp ráp, chạy thử

104. Intangible assets: Tài sản vô hình

105. Interpretation of accounts: Phân tích các report quyết toán

106. Investments: Đầu tư

107. Invoice: Hóa đơn

108. Issue of shares: Phát hành cổ phần

109. Issued nói qua capital:Vốn CP phạt hành

110. Job-order cost system: Hệ thống hạch toán ngân sách chế tạo theo công việc/ loạt sản phẩm

111. Journal: Nhật ký kết chung

112. Journal entries: Bút toán thù nhật ký

113. Liabilities: Công nợ

114. LIFO (Last In First Out): Phương pháp nhập sau xuất trước

115. Limited company: Shop chúng tôi trách rưới nhiệm hữu hạn

116. Liquidity: Khả năng thanh toán thù bởi chi phí khía cạnh (tính lỏng/ tính tkhô cứng khoản)

117. Liquidity ratio: Hệ số tài năng tkhô cứng toán

118. Long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn

119. Loss: Lỗ

Từ vựng 5

120. Gross loss: Lỗ gộp

121. Net loss: Lỗ ròng

122. Machine hour method: Pmùi hương pháp tiếng máy

123. Manufacturing account: Tài khoản sản xuất

124. Mark-up: Tỷ suất lãi bên trên giá chỉ vốn

125. Margin: Tỷ suất lãi trên giá bán bán

126. Matching expenses against revenue: Khế hợp ngân sách cùng với thu nhập

127. Materiality: Tính trọng yếu

128. Materials: Nguyên trang bị liệu

129. Money mesurement concept: Ngulặng tắc thước đo bằng tiền

130. Net assets: Tài sản thuần

131. Net book value: Giá trị thuần

132. Net realizable value: Giá trị thuần thực hiện được

133. Nominal accounts: Tài khoản định danh

134. Nominal ledger: Sổ tổng hợp

135. Notes khổng lồ accounts: Ghi chú của báo cáo quyết toán

136. Objectivity: Tính khách hàng quan

137. Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu

138. Opening entries: Các cây bút tân oán mở màn doanh nghiệp

139. Opening stock: Tồn kho đầu kỳ

140. Operating gains: lợi nhuận trong hoạt động

141. Ordinary shares: Cổ phần thường

142. Original entry, errors : Lỗi tạo ra từ bỏ nhật ký

143. Output đầu ra in equivalent units: Lượng sản phẩm tính theo đơn vị chức năng tương đương

144. Overdraft: Nợ thấu chi

145. Overhead application base: Tiêu thức phân bổ chi phí cai quản phân xưởng

146. Overhead application rate: Hệ số phân chia chi phí thống trị phân xưởng

147. Oversubscription of shares: Đăng cam kết CP vượt mức

148. Paid-up capital: Vốn vẫn góp

149. Par, issued at: Phát hành theo mệnh giá


Xem thêm: Brief Là Gì - Những Lưu Ý Quan Trọng Khi Làm Design Brief

*

Từ vựng 6

150. Periodic stock: Phương thơm pháp theo dõi tồn kho định kỳ

151. Perpetual stock: Pmùi hương pháp theo dõi tồn kho liên tục

152. Personal accounts: Tài khoản tkhô hanh toán

153. Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí

154. Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí

155. Physical deteration: Sự hao mòn đồ vật chất

156. Physical units: Đơn vị (sản phẩm thực tế)

157. Posting: Vào sổ tài khoản

158. Predetermined application rate: Hệ số phân bổ chi phí định trước

159. Preference shares: Cổ phần ưu đãi

160. Cummulative sầu preference share: Cổ phần khuyến mãi gồm tích lũy

161. Non-cummulative preference share: Cổ phần ưu đãi ko tích lũy

162. Preliminary expenses: giá thành khởi lập

163. Prepaid expenses: Chi phí trả trước

164. Private company: Công ty tư nhân

165. Profitability: Khả năng sinch lời

166. Prime cost: Giá thành cơ bản

167. Principle, error of: Lỗi định khoản

168. Process cost system: Hệ thống hạch tân oán CPSX theo giai đoạn công nghệ

169. Product cost: Giá thành sản phẩm

170. Production cost: túi tiền sản xuất

171. Profits: ROI, lãi

172. Appropriation of profit: Phân pân hận lợi nhuận

173. Gross profit: Lãi gộp

174. Net profit: Lãi ròng

175. Profit and loss account: Tài khoản kết quả

Từ vựng 7

Accounting entry: —- cây bút toán

Accrued expenses —- Chi tiêu bắt buộc trả –

Accumulated: —- lũy kế

Advance clearing transaction: —- quyết toán trợ thì ứng (???)

Advanced payments to lớn suppliers —- Trả trước ngưòi phân phối –

Advances khổng lồ employees —- Tạm ứng –

Assets —- Tài sản –

Assets liquidation: —- thanh khô lý tài sản

Balance sheet —- Bảng cân đối kế tân oán –

Bookkeeper: —- tín đồ lập báo cáo

Capital construction: —- xây dựng cơ bản

Cash —- Tiền mặt –

Cash at ngân hàng —- Tiền gửi bank –

Cash in h& —- Tiền phương diện tại quỹ –

Cash in transit —- Tiền sẽ gửi –

Chechồng & take over: —- nghiệm thu

Construction in progress —- túi tiền xây dừng cơ phiên bản dở dang –

Cost of goods sold —- Giá vốn bán sản phẩm –

Current assets —- Tài sản lưu lại hễ với đầu tư chi tiêu thời gian ngắn –

Current portion of long-term liabilities —- Nợ lâu dài cho hạn trả –

Deferred expenses —- Ngân sách chi tiêu hóng kết gửi –

Deferred revenue —- Người mua đưa trước –

Depreciation of fixed assets —- Hao mòn tài sản thắt chặt và cố định hữu hình –

Depreciation of intangible fixed assets —- Hoa mòn gia tài cố định vô hình –

Depreciation of leased fixed assets —- Hao mòn gia sản cố định thuê tài thiết yếu –

Từ vựng 8

Equity and funds —- Vốn cùng quỹ –

Exchange rate differences —- Chênh lệch tỷ giá chỉ –

Expense mandate: —- ủy nghiệm chi

Expenses for financial activities —- giá thành chuyển động tài bao gồm –

Extraordinary expenses —- Ngân sách chi tiêu bất thường –

Extraordinary income —- Thu nhập bất thường –

Extraordinary profit —- Lợi nhuận không bình thường –

Figures in: millions VND —- Đơn vị tính: triệu VND –

Financial ratgame ios —- Chỉ số tài chủ yếu –

Financials —- Tài chính –

Finished goods —- Thành phđộ ẩm tồn kho –

Fixed asset costs —- Ngulặng giá bán gia tài cố định và thắt chặt hữu hình –

Fixed assets —- Tài sản cố định –

General and administrative expenses —- giá thành quản lý công ty lớn –

Goods in transit for sale —- Hàng gửi đi buôn bán –

Gross profit —- Lợi nhuận tổng –

Gross revenue —- Doanh thu tổng –

Income from financial activities —- Thu nhập hoạt động tài thiết yếu –

Income taxes —- Thuế thu nhập cá nhân công ty –

Instruments & tools —- Công cầm cố, mức sử dụng vào kho –

Intangible fixed asset costs —- Nguim giá bán tài sản cố định và thắt chặt vô hình dung –

Intangible fixed assets —- Tài sản cố định và thắt chặt vô hình dung –

Intra-company payables —- Phải trả các đơn vị chức năng nội cỗ –

Inventory —- Hàng tồn kho –

Investment và development fund —- Quỹ chi tiêu phát triển –

Itemize: —- mở tiểu khoản


*

Từ vựng 9

Leased fixed asset costs —- Ngulặng giá chỉ gia tài cố định và thắt chặt mướn tài chính –

Leased fixed assets —- Tài sản thắt chặt và cố định mướn tài bao gồm –

Liabilities —- Nợ yêu cầu trả –

Long-term borrowings —- Vay lâu năm –

Long-term financial assets —- Các khoản chi tiêu tài thiết yếu dài hạn –

Long-term liabilities —- Nợ lâu năm –

Long-term mortgages, collateral, deposits —- Các khoản thế chấp vay vốn, ký kết cược, cam kết quỹ lâu dài –

Long-term security investments —- Đầu bốn chứng khoán thù dài hạn –

Merchandise inventory —- Hàng hoá tồn kho –

Net profit —- Lợi nhuận thuần –

Net revenue —- Doanh thu thuần –

Non-business expenditure source —- Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp –

Non-business expenditure source, current year —- Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp trong năm này –

Non-business expenditure source, last year —- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm ngoái –

Non-business expenditures —- Chi sự nghiệp –

Non-current assets —- Tài sản cố định cùng chi tiêu lâu dài –

Từ vựng 10

Operating profit —- Lợi nhuận từ bỏ hoạt động SXKD –

Other current assets —- Tài sản lưu giữ đụng khác –

Other funds —- Nguồn kinh phí đầu tư, quỹ không giống –

Other long-term liabilities —- Nợ dài hạn khác –

Other payables —- Nợ không giống –

Other receivables —- Các khoản phải thu khác –

Other short-term investments —- Đầu tư thời gian ngắn không giống –

Owners’ equity —- Nguồn vốn chủ tải –

Payables khổng lồ employees —- Phải trả công nhân viên –

Prepaid expenses —- Ngân sách trả trước –

Profit before taxes —- Lợi nhuận trước thuế –

Profit from financial activities —- Lợi nhuận trường đoản cú vận động tài chính –

Provision for devaluation of stocks —- Dự phòng giảm ngay sản phẩm tồn kho –

Purchased goods in transit —- Hàng sở hữu vẫn đi trên phố –

Raw materials —- Nguyên liệu, vật tư tồn kho –

Receivables —- Các khoản cần thu –

Receivables from customers —- Phải thu của người sử dụng –

Reconciliation: —- đối chiếu

Reserve sầu fund —- Quỹ dự trữ –

Retained earnings —- Lợi nhuận không phân păn năn –

Revenue deductions —- Các khoản giảm trừ –

Từ vựng 11

Sales expenses —- giá cả bán hàng –

Sales rebates —- Giảm giá bán bán sản phẩm –

Sales returns —- Hàng chào bán bị trả lại –

Short-term borrowings —- Vay ngắn hạn –

Short-term investments —- Các khoản đầu tư tài chính thời gian ngắn –

Short-term liabilities —- Nợ ngắn hạn –

Short-term mortgages, collateral, deposits —- Các khoản thế chấp vay vốn, cam kết cược, ký kết quỹ thời gian ngắn –

Short-term security investments —- Đầu bốn chứng khoán thời gian ngắn –

Stockholders’ equity —- Nguồn vốn sale –

Surplus of assets awaiting resolution —- Tài sản quá ngóng cách xử lý –

Tangible fixed assets —- Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình –

Taxes and other payables khổng lồ the State budget —- Thuế cùng những khoản bắt buộc nộp nhànước –

Total assets —- Tổng cùng tài sản –

Total liabilities & owners’ equity —- Tổng cùng nguồn chi phí –

Trade creditors —- Phải trả cho những người chào bán –

Treasury stoông xã —- Cổ phiếu quỹ –

Welfare và reward fund —- Quỹ khen thưởng cùng phúc lợi an sinh –

Work in progress —- Chi tiêu cung cấp kinh doanh dở dang –


*

Từ vựng 12

Types of Accounts:——– Các một số loại tài khoản kế toán

Account Type 1: Short-term assets—–Loại tài khoản 1: Tài sản ngắn hạn

Account Type 2: Long-term assets——Loại tài khoản 2: Tài sản lâu năm hạn

Account Type 3: Liabilities——Loại tài khoản 3: Nợ bắt buộc trả

Account Type 4: Equity——-Loại thông tin tài khoản 4: Vốn chủ ssống hữu

Account Type 5: Revenue——Loại thông tin tài khoản 5: Doanh thu

Account Type 6: Production costs, business—–Loại thông tin tài khoản 6: giá cả cung ứng, ghê doanh

Account Type 7: Other income——-Loại thông tin tài khoản 7: Thu nhập khác

Account Type 8: Other expenses—–Loại tài khoản 8: Ngân sách khác

Account Type 9: Determining business results—–Loại tài khoản 9: Xác định kết quả gớm doanh

Account Type 0: Balance sheet accounts——Loại tài khoản 0: Tài khoản xung quanh bảng

129 – Provision for short-term investments——Dự chống giảm giá chi tiêu nthêm hạn

133 – Deductible VAT—-Thuế GTGT được khấu trừ

136 – Inter—–Phải thu nội bộ

139 – Provision for bad debts——-Dự phòng nên thu khó đòi

217 – Real estate investment——–Bất động sản đầu tư

221 – Investment in subsidiaries——-Đầu bốn vào công ty con

243 – Property tax deferred——–Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Từ vựng 13

244 – collateral long-term deposits——–Ký cược cam kết quỹ lâu năm hạn

343 – Bonds issued——–Trái phiếu vạc hành

344 – Get escrow, long-term deposits——Nhận ký cược, cam kết quỹ dài hạn

347 – Deferred tax payable——–Thuế thu nhập cá nhân hoãn lại buộc phải trả

412 – Margin of property revaluation—–Chênh lệch review lại tài sản

413 – exchange rate differences—-Chênh lệch tỷ giá hối hận đoái

414 – Fund Development——Quỹ đầu tư chi tiêu phân phát triển

415 – Fund financial reserve——Quỹ dự trữ tài chính

466 – Funds that size of fixed assets—–Nguồn ngân sách đầu tư đã hình thành gia tài cầm định

001 – Leasehold assets—–Tài sản thuê ngoài

002 – Materials, goods kept for processing—–Vật bốn, hàng hóa nhấn giữ lại hộ, nhấn gia công

003 – Goods deposited deposit, or escrow——Hàng hóa thừa nhận bán hộ, nhận ký kết gửi, ký cược