tipsHow I get fit? – Công cuộc trùng tu vóc dángTháng Ba 12, 2014Dieu Tranabs, fitness, healthy, healthy life, Other, vietnamese, work-out14 bình luận

Nếu hầu hết người có follow bản thân trên instagram đã biết là ngay gần 2 tháng vừa rồi là thời gian work-out và nhà hàng healthy của mình. Đây không phải là diet nhằm xuống cam kết nhưng mà mục tiêu là để get fit và cơ thể chắc khỏe rộng thôi