<00:10.71>Màn đêm đã buông dần<00:13.95>đèn hiu hắt cô quạnh<00:17.63>Nhớ em anh muốn thét<00:20.51>lên trong đêm dài<00:22.47><00:24.39>Nằm nhớ những kỷ niệm<00:27.63>gặp nhau phút ban đầu<00:31.35>Mắt em<00:32.75>ôi đôi mắt ấy ...

Bạn đang xem: Em ở đâu bằng kiều

<00:35.99>anh về nhớ nhung<01:05.57>Em ở đâu<01:07.41>giờ này em ở đâu?<01:10.41><01:12.33>Trong lòng anh<01:14.25>từng ngày vẫn nhớ thương em<01:17.57><01:19.17>Em ở đâu<01:21.17>ngồi buồn nhìn ngắm sao đêm<01:25.97>Trên đường khuya<01:27.93>một mình lặng bước trong mưa<01:31.29><01:33.01>Em ở đâu<01:34.89>giờ này em ở đâu?<01:37.97><01:39.65>Ôi nụ hôn<01:41.61>nồng nàn ngày ấy trao nhau<01:44.89><01:46.57>Nhưng giờ đây<01:48.53>một mình phòng vắng đơn côi<01:51.77><01:53.45>Đêm từng đêm<01:55.49>gọi thầm gọi mãi tên em<01:58.73><02:00.25>Màn đêm đã buông dần<02:03.69>đèn hiu hắt cô quạnh<02:07.45>Nhớ em anh muốn thét<02:10.21>lên trong đêm dài<02:13.89>Nằm nhớ những kỷ niệm<02:17.41>gặp nhau phút ban đầu<02:20.93>Mắt em<02:22.69>ôi đôi mắt ấy ...<02:25.81>anh về nhớ nhung<03:02.15>Em ở đâu<03:03.99>giờ này em ở đâu?<03:06.95><03:08.79>Ôi nụ hôn<03:10.83>nồng nàn ngày ấy trao nhau<03:15.71>Nhưng giờ đây<03:17.67>một mình phòng vắng đơn côi<03:22.55>Đêm từng đêm<03:24.51>gọi thầm gọi mãi tên em<03:27.99><03:29.43>Màn đêm đã buông dần<03:32.83>đèn hiu hắt cô quạnh<03:36.31>Nhớ em anh muốn thét<03:39.23>lên trong đêm dài<03:41.19><03:43.11>Nằm nhớ những kỷ niệm<03:46.55>gặp nhau phút ban đầu<03:50.03>Mắt em<03:51.55>ôi đôi mắt ấy ...

Xem thêm: Cách Nhận Biết Và Ý Nghĩa Của Cổng Hdmi Là Gì ? Hdmi Có Công Dụng Gì?

<03:54.71>anh về nhớ nhung<04:04.19>Em ở đâu<04:05.95>giờ này em ở đâu?<04:08.71><04:10.55>Anh ngồi đây<04:12.55>từng dòng nhạc<04:13.87>inlichtet.vnết đến em<04:15.71><04:17.59>Phương trời xa<04:19.55>tình này sẽ mãi không phai<04:22.75><04:24.23>Trao về em<04:26.11>một người mà anh trót yêu<04:29.23><04:31.11>Anh đã yêu<04:33.11>anh sẽ mãi... yêu... em...
*

Em Ở Đâu


Đóng góp: tranhuy136
Lời bài hát Em Ở Đâu
<ĐK>1. Em ở đâu, giờ này em ở đâuTrong lòng anh từng ngày vẫn nhớ thương em Em ở đâu, ngồi buồn nhìn ánh sao đêm Trên đường khuya một mình lặng bước trong mưa. Em ở đâu, giờ này em ở đâuÔi nụ hôn nồng nàn ngày ấy trao nhau Nhưng giờ đây, một mình phòng vắng đơn côi Đêm từng đêm, gọi thầm gọi mãi tên em.<ĐK:>Màn đêm đã buông dần, đèn hiu hắt cô quạnh Nhớ em, anh muốn thét lên trong đêm dài Nằm nhớ những kỷ niệm, gặp nhau phút ban đầu Mắt em, ôi đôi mắt ấy anh về nhớ nhung.2. Em ở đâu, giờ này em ở đâu Ôi nụ hôn nồng nàn ngày ấy trao nhau Nhưng giờ đây, một mình phòng vắng đơn côiĐêm từng đêm, gọi thầm gọi mãi tên em.Em ở đâu, giờ này em ở đâuAnh ngồi đây từng dòng nhạc inlichtet.vnết đến em Phương trời xa tình này sẽ mãi không phai Trao về em một người mà anh trót yêu Anh đã yêu, anh sẽ mãi yêu em.