Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use tự inlichtet.vn.Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một cách đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Ekg là gì

*

the situation of two or more people working together khổng lồ create or achieve the same thing

Về Việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp con chuột Các app tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép

Xem thêm: " Xâm Lược Là Gì ? Các Hành Vi Nào Gọi Là Xâm Lược? Nghĩa Của Từ Xâm Lược

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập inlichtet.vn English inlichtet.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語