Some say he"d been sleeping through the ages... that he"d retreated from a world he"d become disgusted with.

Bạn đang xem: Disgusting là gì


Một vài kẻ nói rằng hắn sẽ ngủ một giấc mộng nhiều năm qua bao đời rằng hắn đang thoái ẩn ngoài dòng thế giới nhưng mà hắn thấy tởm tởm.
Yes, the League of Nations, along with its successor, the United Nations, truly became an idol, a “disgusting thing” in the sight of God và of his people.
Đúng vậy, Hội Quốc Liên, cùng với tổ chức triển khai kế vị là Liên Hiệp Quốc, vẫn thật sự biến hóa một tượng thần, một “sự gớm-ghiếc” trước đôi mắt Đức Chúa Trời cùng dân ngài.
In addition, many of these emotions, including happiness, sadness, anger, fear, surprise, disgust, shame, anguish & interest are universally recognized.
Thêm vào kia, đa phần phần lớn cảm xúc sau đây, bao gồm háo hức, cực khổ, giận dữ, run sợ, quá bất ngờ, khó tính, xấu hổ, đau khổ và thích thú mang ý nghĩa trái đất.
21 Daniel was told: “From the time that the constant feature has been removed and there has been a placing of the disgusting thing that is causing desolation, there will be one thous& two hundred & ninety days.”
21 Đa-ni-ên được trả lời: “Từ kỳ trừ-vứt của-lễ thiêu hằng dâng và sự gớm-ghiếc làm cho hoang-vu sẽ được lập lên, thì sẽ có được một nđần độn nhị trăm chín mươi ngày”.
When we were first investigating the role of disgust in moral judgment, one of the things we became interested in was whether or not these sorts of appeals are more likely lớn work in individuals who are more easily disgusted.

Xem thêm: Bật Mí 10 Cách Làm Cơ Thể Có Mùi Thơm Quyến Rũ Tự Nhiên? Cách Để Thơm Tho Suốt Ngày Dài (Kèm Ảnh)


lúc công ty chúng tôi lần trước tiên điều tra sứ mệnh của sự việc tởm tởm trong bài toán Reviews đạo đức, một Một trong những điều khiến cho chúng tôi quan tâm là liệu có hay là không điều đó hay thấy hơn sinh hoạt những người dân dễ cảm giác khiếp tởm rộng.
Word of mouth eventually gave sầu Birdemic attention from horror movie websites Dread Central và Bloody Disgusting, while the trailer was featured on the July 30 episode of G4"s Attaông chồng of the Show.
Nhờ sự truyền mồm, mọi trang web siêng về phim ma như Dread Central và Bloody Disgusting, đang biết đến bộ phim truyện, trong lúc một quãng trailer quảng bá bộ phim truyền hình được chuyển lên công tác Attaông xã of the Show ngày 30 mon 7 của đài G4.
Disgusted with the corrupt clergy, many other Catholics followed hlặng and became itinerant preachers.
chán ghét hàng giáo phđộ ẩm đồi tệ, nhiều người dân Công giáo khác đi theo ông với thay đổi những người dân rao giảng lưu hễ.
We have khổng lồ resort to experimental methods lớn answer this, và so what we can do is actually bring people inkhổng lồ the lab and disgust them & compare them to a control group that hasn"t been disgusted.
Chúng tôi đang đề nghị nhờ mang đến các phương pháp thực nghiệm nhằm vấn đáp câu hỏi này, với do vậy đa số gì chúng tôi hoàn toàn có thể có tác dụng là đích thực đưa những tín đồ vào những phòng xem sét với kì thị chúng ta mặt khác đối chiếu chúng ta cùng với một đội nhóm kiểm soát điều hành rất nhiều máy nhưng mà không biến thành kì thị.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M