Below are sample sentences containing the word "diễn giả" from the Vietnamese - English. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "diễn giả", or refer to the context using the word "diễn giả" in the Vietnamese - English.

Bạn đang xem: Diễn giả tiếng anh là gì


1. Một số diễn giả có thể buộc phải các lời ghi crúc hơn hồ hết diễn giả khác.

Some speakers may need more extensive notes than others vày.

2. Diễn giả tằng hắng cổ.

The speaker cleared his throat.

3. Nhìn để ý vào diễn giả

Keep your eyes on the speaker

4. Luôn tập trung chú ý vào diễn giả.

Keep your eyes focused on the speaker.

5. Theo dõi khi diễn giả hiểu Kinch Thánh.

Follow along in the Bible when scriptures are read.

6. Diễn giả tất cả phương tiện di chuyển không?

Does the speaker have transportation?

7. Bài giảng dứt lúc diễn giả rời bục.

The kết thúc of the talk is when the speaker walks off the platsize.

8. Bono cũng là diễn giả giành giải ttận hưởng TED.

Bono is also a TED Prize winner.

9. " Nhìn thấy thương hiệu tôi trong list diễn giả à "?

" Saw my name on the lecture slate "?

10. Diễn giả cần ghi chnghiền cảnh giác những chi tiết này.

The speaker must make careful note of these details.

11. Thứ hiển hiện tại rõ nhất bên trên sân khấu đó là diễn giả

The most obvious visual thing on stage is the speaker.

12. Điều gì rất có thể giúp diễn giả tách làm mất lòng cử tọa?

What can help a speaker to lớn avoid offending his audience?

13. Diễn giả yêu cầu nhấn mạnh các điều công dụng duy nhất mang lại hội thánh.

The speaker should focus on what will be most helpful to lớn the congregation.

14. Một diễn giả nói lố giờ cần trả một món tiền pphân tử nhỏ.

A speaker who talked longer than he was supposed to had to pay a small fine.

15. Trường vừa lòng của bạn diễn giả buổi lễ cũng khó khăn không hề kém.

The Memorial speaker’s situation was no less challenging.

16. 12 Không bao gồm nhì diễn giả nào trình bày trọn vẹn giống nhau.

12 No two speakers will reason exactly alike.

17. Và thiệt thú vị Bono cũng chính là diễn giả giành giải ttận hưởng TED.

And interestingly enough, Bono is also a TED Prize winner.

18. Vittone hiện tại là biên đạo múa, MC, diễn giả và ca sĩ.

Vittone is at present a choreographer, MC, motivational speaker và singer.

19. Có rất nhiều đề xuất làm sao giúp cho diễn giả nói được trôi chảy hơn?

What suggestions are given to lớn improve a speaker’s fluency?

trăng tròn. 34 Một cách thức sản phẩm tía là chăm chú nghe những diễn giả tốt.

34 A third method is by listening carefully lớn good speakers.

21. Có thể giải đáp bọn họ riêng nếu như nên hoặc ví như diễn giả đòi hỏi.

Private counsel may be given if necessary or if requested by the speaker.

22. Một số diễn giả sử dụng có ích câu hỏi Theo phong cách tựa như.

Some speakers effectively use questions in a similar way.

23. cũng có thể mang lại bọn họ lời khulặng riêng rẽ nếu đề xuất hoặc trường hợp diễn giả những hiểu biết.

Private counsel may be given if necessary or if requested by the speaker.

24. Điều này góp họ quan tiếp giáp diễn giả và bạn phiên dịch và một lúc.

This enables them lớn see both the interpreter và the speaker in the same line of sight without hindrance.

25. Hiếm bao gồm diễn giả new nào nói bài xích giảng nhưng chỉ dùng một dàn bài xích.

Few beginning speakers start out by speaking from an outline.

26. Ngày 11.10.2006 Wałęsa là diễn giả chủ yếu tại lễ phát cồn "International Human Solidarity Day".

On 11 October 2006, Wałęsa was keynote speaker at the launch of "International Human Solidarity Day," proclaimed in 2005 by the United Nations General Assembly.

Xem thêm: Du Lịch Châu Âu Nên Đi Nước Nào Thú Vị Nhất? Top Những Quốc Gia Nổi Tiếng Nhất

27. NHỮNG diễn giả tay nghề cao đầy đủ biết quý giá của bài toán gồm một chủ thể.

EXPERIENCED speakers know the value of having a theme.

28. Bạn có lưu giữ diễn giả đầu tiên khái niệm từ bỏ “công bố” như thế nào không?

Do you rethành viên how the first speaker defined the phrase “to proclaim”?

29. Diễn giả ghi nhận: “Sách Ê-không đúng tất cả một thông điệp cho bọn họ ngày nay”.

“The book of Isaiah has a message for us today,” noted the speaker.

30. Diễn giả đề xuất hăng say với điều mình trình bày, phải để xúc cảm vào đó.

He must live his subject, be emotionally involved in it.

31. Ngôn tự phức tạp và nhiều năm loại hay khiến cho fan nghe chăm chú vào diễn giả.

Complex speech và long words tkết thúc to lớn draw attention to the speaker.

32. Vì vậy hãy cẩn trọng lắng tai bài xích giảng của không ít diễn giả tay nghề cao.

So listen carefully when seasoned speakers give sầu their talks.

33. Chẳng hạn, diễn giả vào ngày Lễ Tưởng Niệm đang phát âm Ê-sai 65:21-23.

For example, the Memorial speaker will read Isaiah 65:21-23.

34. 4 Một cao điểm khác sẽ là bài diễn vnạp năng lượng do tại diễn giả quan liêu khách.

4 Another highlight will be the principal talk delivered by a guest speaker.

35. Rất các diễn giả cđọng thao thao với kệ thây mọi gì diễn ra bên lề.

So many speakers just go on and leave the stuff that happened there.

36. Nhà công ty chúng tôi đang trở thành một trung trung ương tiếp rước nhiều diễn giả lưu giữ động.

Our trang chủ became a sort of hospitality center for many traveling speakers.

37. Diễn giả sẽ mời cử tọa bình luận nthêm gọn về điểm họ nhận ra hữu dụng.

Following the talk, the speaker invites the audience lớn make brief comments about aspects of the assigned reading that they found beneficial.

38. Một nét khía cạnh thánh thiện vẫn bộc lộ sự chân thật và thật thà của diễn giả.

A kind facial expression will demonstrate genuineness & sincerity.

39. ▪ Thông báo cho đông đảo người, bao gồm cả diễn giả, về tiếng với khu vực cử hành lễ.

▪ Everyone, including the speaker, should be informed of the exact time và location of the observance.

40. Diễn giả sau cùng lưu ý vào chủ thể “Đức Giê-hô-va dò la tnóng lòng”.

The final symposium speaker gave sầu attention lớn the theme “Jehovah Examines the Heart.”

41. phần lớn fan rơi nước mắt lúc nghe tới anh diễn giả chào đón anh Gilbert vào hội thánh.

Many eyes were filled with tears as the speaker welcomed hyên as a brother in the congregation.

42. Diễn giả kế tiếp trong công tác là giảng viên Trường Ga-la-át, anh Lawrence Bowen.

Next on the program was Gilead instructor Lawrence Bowen.

43. Diễn giả trích dẫn Khải-huyền 4:11 để nhấn mạnh chủ thể chung của đại hội.

Quoting from Revelation 4:11, the speaker emphasized the convention’s overall theme.

44. Vậy các bạn là diễn giả thì tất cả trách rưới nhiệm đề xuất vấn đáp đến câu hỏi: “Tại sao?”

As the speaker you always have sầu the obligation of being able lớn answer the question “Why?”

45. Nếu lúc đầu thấy nặng nề, hãy bàn bạc sự việc với 1 diễn giả có tay nghề.

If at first you find that difficult, discuss the problem with an experienced speaker.

46. Có giờ đồng hồ vỗ tay béo, nhưng mà, nhỏng diễn giả để ý, người điếc không thể nghe được.

There was great applause, but, as the speaker noted, the deaf could not hear it.

47. Muốn nắn Kinc Thánh là căn cơ bài giảng của bản thân mình, một anh diễn giả yêu cầu làm cho gì?

What can a public speaker vì chưng khổng lồ ensure that the Bible is the basis of his talk?

48. Một diễn giả nói trước công bọn chúng nên có tác dụng gương về sự việc chững chàng và yên tâm.

A public speaker should be a model of confidence và poise.

49. Tôi chưa hẳn một diễn giả tài cha. Tôi chỉ là 1 người theo dõi như các bạn.

I'm not a motivational speaker, I'm one of you.

50. Thomas Bridges học tập ngôn từ Yaghan (dân cư ven biển) với là 1 diễn giả thông thuộc.

Thomas Bridges learned the Yaghan (coastal dwellers) language and was a fluent speaker.