Chủ đề tự vựng giờ Anh về thi cử có rất nhiều tự vựng liên quan, bạn cũng có thể tham khảo bài viết sau đây nhằm cải thiện vốn từ vựng của bản thân nhé. quý khách đã xem: đề thi giờ đồng hồ anh là gì

Những kỳ thi liên tiếp khiến các bạn không ít stress và căng thẳng buộc phải ko nào. Nhưng đây cũng là chủ thể thân thuộc cơ mà chúng ta hay gặp vào cuộc sống thường ngày mỗi ngày. Từ chủ đề này chúng ta cũng có thể học được rất nhiều từ mới giờ đồng hồ Anh kia. Cùng mày mò tự vựng giờ đồng hồ Anh chủ thể thi cử nhé.


Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh là gì

*

Từ vựng giờ đồng hồ Anh liên quan đến chủ thể thi cử, học tập

1. Từ vựng tiếng Anh trước kỳ thi

- exam: kỳ thi

- revise = ôn thi

Ex: I have khổng lồ revise for my French demo tomorrow. (Tôi buộc phải ôn bài xích đến bài kiểm tra giờ Pháp tương lai.)

- swot up = revise = (giải pháp Call thông tục) cày

Ex: Make sure you swot up on the knowledge before the exam next week. (Hãy chắc chắn rằng mình đã ôn kĩ kỹ năng và kiến thức mang đến kì chất vấn vào tuần tới.)

- cram = (phương pháp call thông tục) nhồi nhét kiến thức

Ex: John has been cramming for his Spanish kiểm tra on next Monday. (John học tập dồn nhằm thi tiếng Tây Ban Nha vào sản phẩm công nghệ Hai cho tới.)

- learn by heart / memorise = học nằm trong lòng


Xem thêm: Nơi Bán Bột Muối Rang Bán Ở Đâu, Bột Rạng Muối

*

Quý khách hàng ao ước nói "đạt công dụng cao trong thi cử" bởi tiếng Anh thì nói như vậy nào?

2. Từ vựng giờ đồng hồ Anh trong những lúc thi

- cheat / copy / use a crib sheet = tảo cóp

Ex: Kids have sầu always found ways of cheating in school exams. (Bọn tphải chăng luôn tìm kiếm phương pháp để ăn gian trong các kì thi.)

- get a good / high mark = thi tốt

Ex: I am going to get a good mark in the entrance examination. (Tôi vẫn đạt kết quả giỏi vào kì thi tuyển sinc ĐH.)

- get a bad / low mark = thi không tốt

Ex: I'm afraid of getting a bad mad. (Tôi sợ mình thi không xuất sắc.)

- pass with flying colours = đậu thi với số điểm cao

Ex: The officer training was gruelling, but he came through with flying colours. (Khóa đào tạo và giảng dạy sĩ quan lại thiệt sự vất vả tuy vậy anh ấy vẫn đậu cùng với điểm số cao.)

- scrape a pass = chỉ toàn diện đậu

Ex: I just managed lớn scrape a pass. The exam was really difficult. (Em chỉ vừa đủ điểm nhằm đậu thôi. Bài thi thật sự cạnh tranh thừa.)

3. Các từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh liên quan đến chủ đề thi cử

- take an exam / teik æn ig´zæm/: đi thi

- cheat /tʃit/: gian lận

- Qualification /,kwalifi’keiSn/: bởi cấp

- Graduate /’grædjut/: giỏi nghiệp

- retake /,ri:’teik/ : thi lại

- chạy thử taker /demo teikə(r)/ : cử tử, bạn thi

- examiner /ig´zæminə/: bạn chnóng thi


*

Chủ đề thi cử vào giờ đồng hồ Anh có rất nhiều từ bỏ vựng hay

- mark /mɑːrk /, score /skɔː /, grade /ɡreɪd /: điểm, điểm số

- pass /pæs /: điểm trung bình

- credit / ˈkredɪt/: điểm khá

- distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: điểm giỏi

- high distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: điểm xuất sắc

- pass (an exam) /pæs/: đỗ

- materials /məˈtɪriəlz/: tài liệu

- term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): học kỳ

- test /thử nghiệm /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm tra

- poor performance /pɔːr pərˈfɔːrməns / : kỉm (xếp một số loại hs)

- Graduation examination (n): kỳ thi xuất sắc nghiệp

- vì chưng your homework/revision/a project on something:Làm bài tập về nhà/ôn tập/có tác dụng thiết bị án

- work on/write/do/submit an essay/a dissertation/a thesis/an assignment/a paper: làm/viết/nộp bài luận/luận án/khóa luận/bài được giao/bài xích thi

- finish/complete your dissertation/thesis/studies/coursework: hoàn toàn luận văn/khóa luận/bài nghiên cứu

- hvà in/ turn in your homework/essay/assignment/paper: nộp bài bác tập về nhà/bài xích luận/bài bác tập được giao/bài bác thi

- study/prepare/revise/review/(informal) cram for a test/an exam: học/chuẩn bị/ôn tập/học tập nhồi nhét mang đến bài bác kiểm tra/bài bác thi

- take/do/sit a test/an exam: làm bài kiểm tra/bài thi

- straight A: luôn luôn đứng vị trí số 1 lớp

- plodder: cần mẫn bù thông minh

Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm nhiều chủ đề từ vựng tiếng Anh bên trên trang inlichtet.vn nhằm bổ sung cập nhật thêm vốn tự vựng của mình nhé.