Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ bỏ inlichtet.vn.Học những tự bạn phải tiếp xúc một cách lạc quan.


Bạn đang xem: Damn nghĩa là gì

kızgınlık duygusunu bildirmek için kullanılan ünlem "Kahretsin!", (lanet ederek) hiddeti ve sầu kızgınlığı ifade etmek için kullanılır (ünlem), çok…
*

a very complete cleaning process that includes all parts of something, not just surfaces or places where dirt can be seen

Về Việc này
*

*

*

Xem thêm: Kinh Nghiệm Du Lịch Hoà Bình : Khám Phá Những Địa Điểm Du Lịch Đẹp Nhất

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các ứng dụng search kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập inlichtet.vn English inlichtet.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở nhớ và Riêng tứ Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message