Dưới đây là bộ các câu hỏi môn mạng máy tính để các bạn học tập cũng như tham khảo thêm. Trắc nghiệm mạng Máy tính phần 2.

Giới thiệu mạng máy tính
*
*
mạng máy tính

Mạng máy tính là mạng viễn thông kỹ thuật số cho phép các nút mạng chia sẻ tài nguyên. Trong các mạng máy tính, các thiết bị máy tính trao đổi dữ liệu với nhau bằng các kết nối (liên kết dữ liệu) giữa các nút.

Trắc nghiệm mạng máy tính

Câu 1: Nguyên nhân cơ bản nào dẫn đến sự ra đời của mạng máy tính

a) Nhu cầu trao đổi thông tin ngày càng tăngb) Khối lượng thông tin lưu trên máy tính ngày càng tăngc) Khoa học và công nghệ về lĩnh vực máy tính và truyền thông phát triểnd) Cả ba câu trên đúng

Câu 2 Ý nghĩa cơ bản nhất của mạng máy tính là gì?

a) Nâng cao độ tin cậy của hệ thống máy tínhb) Trao đổi và chia sẻ thông tinc) Phát triển ứng dụng trên máy tínhd) Nâng cao chất lượng khai thác thông tin

Câu 3 Thuật ngữ viết tắt bằng tiếng Anh của mạngcục bộ là gì?

a) LAN (Local Area Network) ( đáp án)b) MAN (Metropolitan Area Network) c) WAN (Wide Area Network)d) GAN (Global Area Network)

Câu 4 Thuật ngữ viết tắt bằng tiếng Anh của mạngdiện rộng là gì?

a) LAN (Local Area Network)b) MAN (Metropolitan Area Network)c) WAN (Wide Area Network) ( đáp án)d) GAN (Global Area Network)

Câu 5 Thuật ngữ viết tắt bằng tiếng Anh của mạngthành phố là gì?

a) LAN (Local Area Network)b) MAN (Metropolitan Area Network) ( đáp án)c) WAN (Wide Area Network)d) GAN(Global Area Network)

Câu 6 Thuật ngữ viết tắt bằng tiếng Anh của mạngtoàn cục là gì?

a) LAN (Local Area Network)b) MAN (Metropolitan Area Network)c) WAN (Wide Area Network)d) GAN(Global Area Network) ( đáp án)

Câu 7 Thuật ngữ LAN (mạng cục bộ) là viết tắt của cụm từ nào?

a) Local Access Networkb) Local Access Networkingc) Local Area Network ( đáp án)d) Local Area Networking

Câu 8 Thuật ngữ WAN (mạng diện rộng) là viết tắt của cụm từ nào?

a) Wide Access Networkb) Wide Access Networkingc) Wide Area Networkingd) Wide Area Network ( đáp án)

Câu 9 Thuật ngữ MAN (mạng thành phố) là viết tắt của cụm từ nào?

a) Metropolitan Area Network ( đáp án)b) Metropolitan Area Networkingc) Metro Area Networkd) Metro Area Networking

Câu 10 Thuật ngữ GAN (mạng toàn cục) là viết tắt của cụm từ nào?

a) Global Access Networkb) Global Area Network ( đáp án)c) Global Access Networkingd) Global Area Networking

Câu 11 Các kiểu mạng LAN, MAN, WAN, GAN được phân biệt với nhau bởi tiêu chí phân loại nào?

a) Khoảng cách địa lý ( đáp án)b) Giao thức truyền thôngc) Thiết bị mạngd) Đường truyền mạng

Câu 12 Mục đích chính của việc xây dựng LAN là gì?

a) Kết nối các máy tính trong phạm vi một thành phố hay một trung tâm kinh tếb) Kết nối các máy tính trong phạm vi một quốc gia hoặc trong một châu lục.c) Kết nối các máy tính trong phạm vi toàn cầud) Kết nối các máy tính trong phạm hẹp như một toà nhà, trường học,… ( đáp án)

Câu 13 Mục đích chính của việc xây dựng WAN là gì?

a) Kết nối các máy tính trong phạm hẹp như một toà nhà, trường học,…b) Kết nối các máy tính trong phạm vi một thành phố hay một trung tâm kinh tếc) Kết nối các máy tính trong phạm vi một quốc gia hoặc trong một châu lục ( đáp án)d) Kết nối các máy tính trong phạm vi toàn cầu

Câu 14 Mục đích chính của việc xây dựng MAN là gì?

a) Kết nối các máy tính trong phạm hẹp như một toà nhà, trường học,…b) Kết nối các máy tính trong phạm vi một thành phố hay một trung tâm kinh tế ( đáp án)c) Kết nối các máy tính trong phạm vi một quốc gia hoặc trong một châu lục.d) Kết nối các máy tính trong phạm vi toàn cầu

Câu 15 Mục đích chính của việc xây dựng GAN là gì?

a) Kết nối các máy tính trong phạm vi toàn cầu ( đáp án)b) Kết nối các máy tính trong phạm hẹp như một toà nhà, trường học,…c) Kết nối các máy tính trong phạm vi một thành phố hay một trung tâm kinh tếd) Kết nối các máy tính trong phạm vi một quốc gia hoặc trong một châu lục.

Câu 16 Mạng Internet là mạng thuộc loại mạng nào?

a) LANb)MANc)WANd)GAN ( đáp án)

Câu 17 Mạng máy tính EpuNet của Trường Đại học Điện lực thuộc loại mạng nào?

a) LAN ( đáp án)b)MANc)WANd)GAN

Câu 18 Hai máy tính có thể kết nối trực tiếp với nhau để trao đổi thông tin, mạng kết nối 2 máy tính đó thuộc loại mạng nào?

a) Mạng Internetb) Mạng LAN ( đáp án)c) Mạng MANd) Mạng WAN

Câu 19 Các tài nguyên nào có thể dùng chung được nhờ có mạng máy tính?

a) Chương trình, dữ liệub) Máy in, máy scanner,…c) Ổ đĩa CD ROMd) Tất cả các tài nguyên trên ( đáp án)

Câu 20 Người ta có thể điều khiển hoạt động của một máy tính từ xa thông qua công cụ nào sau đây?

a) Telnet ( đáp án)b) Command Promptc) Serviced) Computer Management

Câu 21 Sau khi đã khỏa sát và thiết kế một mạng máy tính, bước tiếp theo để thiết lập một mạng máy tính, người ta cần phải thực hiện các công việc gì?

a) Xây dựng và lắp đặt các thiết bị truyền thôngb) Xây dựng và lắp đặt các cáp truyền thông hoặc là lắp đặt các thiết bị hỗ trợ truyền thông vô tuyếnc) Cài đặt và cấu hình các phần mềm giao thức mạngd) Tất cả các công việc trên ( đáp án)

Câu 22 Tại sao cần phải xây dựng hệ thống an ninh mạng máy tính?

a) Nhằm để tránh các truy nhập bất hợp pháp từ ngoài mạng ( đáp án)b) Nhằm để tránh các lỗi do bản thân mạng sinh rac) Nhằm để nâng cao tốc độ truyền thôngd) Nhằm để nâng cao hiệu suất truyền thông

Câu 23 Các thành phần tạo nên mạng máy tính là gì?

a) Các máy tính, hệ thống đường truyền vật lýb) Các thiết bị mạng như Hub, Switch, Router,..c) Giao thức mạngd) Tất cả thành phần trên ( đáp án)