MCP also introduced many other ground-breaking innovations, such as being the first commercial implementation of virtual memory.

Bạn đang xem: Break ground là gì


MCPhường cũng reviews nhiều cải tiến chợt phá không giống, nlỗi là một trong Một trong những thực thi thương mại trước tiên của bộ nhớ ảo.
For instance, Antioch was the departure point for each of the apostle Paul’s ground-breaking missionary journeys.
Chẳng hạn, chủ yếu thành An-ti-ốt là điểm xuất xứ của mọi chuyến hành trình tiên phong làm cho giáo sĩ của Phao-lô.
All of the completed Discovery missions are accomplishing ground-breaking science và adding significantly lớn the body toàn thân of knowledge about the Solar System.
Tất cả các sứ mệnh Discovery đang ngừng thì phần nhiều giúp triển khai khoa học mang tính chất đột nhiên phá và bổ sung một phương pháp đáng chú ý vào gần như học thức của trái đất về Hệ Mặt Ttách.
Jackson unleashes his pop masterpiece , Thriller , which re-writes the rule book on how pop is marketed , not least because of its ground-breaking video clip clips .
Jackson ra mắt siêu phẩm nhạc pop của anh ấy , Thriller , viết lại cuốn nắn sách mọi cách thức nhạc pop được đưa ra Thị phần ra sao , không hề kém phần quan trọng đặc biệt bởi nó là vi-đê-ô clip bắt đầu .
A low-budget war film that "s failed to lớn find large audiences beat off a ground-breaking fantasy epic that "s the biggest money earner in cinema history .
Sở phyên cuộc chiến tranh chi phí thấp không đắm say được lượng người theo dõi to đang vượt qua bộ phim hero ca giả tưởng đặc biệt kiếm nhiều tiền độc nhất vô nhị trong lịch sử hào hùng năng lượng điện ảnh .
Pavan Shamdasani of Asia Times wrote: "The original is about as Asian as things get: Japanese cult manga, ground-breaking anime, Hong Kong-inspired locations, Eastern philosophy-based story.
Pavan Shamdasani từ tờ Asia Times viết: "Câu cthị trấn nguim tác có đậm tính châu Á: manga Japan, anime bất chợt phá, các địa điểm đem xúc cảm trường đoản cú Hong Kong, tình tiết dựa theo các triết lý pmùi hương Đông.
Cram expanded upon Charles Pedersen"s ground-breaking synthesis of crown ethers, two-dimensional organic compounds that are able lớn recognize and selectively combine with the ions of certain metal elements.
Cram đã không ngừng mở rộng công trình bất chợt phá của Charles J. Pedersen trong "tổng hợp các ête vòng, những thích hợp hóa học cơ học hai phía có công dụng nhận biết với gạn lọc kết hợp với các ion của một số trong những nguyên tố sắt kẽm kim loại.

Xem thêm: Sở Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Tỉnh, Sở Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch


Ground breaking occurred on 12 November 2006 with the tower slated for completion in 2009, but the project was dogged by delays in payments from investors due to the global financial crisis.
Khởi công vào ngày 12 mon 11 năm 2006 với dự loài kiến dứt vào năm 2009, tuy thế dự án công trình đã bị trì hoãn vì sự chậm rãi trong những khoản tkhô nóng toán thù tự những bên đầu tư vì cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Whether or not this was the case, the long-standing Portuguese goal of finding a sea route to lớn Asia was finally achieved in a ground-breaking voyage commanded by Vasco domain authority Gama.
Mặc kệ lí vị đến bài toán đó là gì đi nữa, phương châm lâu dài của Bồ Đào Nha là tìm ra một đường biển mang lại Á Lục cuối cùng đã và đang có được vào chuyến thám hiểm lịch sử dân tộc của ngài Vasteo domain authority Gama.
When worldwide reports showed a rapid increase in the number of single-parent families, ground-breaking articles on the theme “One-Parent Families —Coping With the Problems” were prepared for the September 15, 1980, issue of The Watchtower.
Earlier in the fall of 1962 a historically important & ground-breaking New Painting of Common Objects exhibition of Pop art, curated by Walter Hopps at the Pasademãng cầu Art Museum sent shochồng waves across the Western United States.
Trước đó, trong sự sụp đổ của 1962 một lịch sử dân tộc đặc trưng, và thốt nhiên phá Mới bức Trỡ của các đối Tượng Thường triển lãm nghệ thuật pop tuyển lựa chọn vì Walter Hopps sinh sống Pasademãng cầu, bảo Tàng Nghệ thuật gửi sóng sốc trên mọi miền Tây Hoa Kỳ.
The chiến dịch received the 2017 Nobel Peace Prize "for its work khổng lồ draw attention lớn the catastrophic humanitarian consequences of any use of nuclear weapons và for its ground-breaking efforts khổng lồ achieve a treaty-based prohibition of such weapons."
Tổ chức đã có được trao giải Nobel Hòa bình 2017 "vì chưng quá trình của bản thân nhằm quyến rũ sự chú ý tới các hậu quả nhân đạo thảm khốc của ngẫu nhiên Việc áp dụng vũ trang phân tử nhân như thế nào cùng đông đảo nỗ lực cố gắng chợt phá của họ nhằm đã có được một lệnh cấm thiết bị những điều đó."
August 28, 1996: Ground breaking ceremony for the Line 1 April 28, 2004: Line 1 partially opened Nokdong Sangmu) April 11, 2008: Line 1 fully opened (Nokdong Pyeongdong) As of 2012 Line 1 consists of twenty stations.
28 mon 8 năm 1996: Lễ động thổ mang đến Tuyến 1 28 tháng 4 năm 2004: Msinh hoạt cửa ngõ một phần Tuyến 1 (Nokdong Sangmu) 11 tháng bốn năm 2008: Msinh sống cửa ngõ toàn cục Tuyến 1 (Nokdong Pyeongdong) Tính mang lại 2012 Tuyến 1 tổng số bao gồm 12 ga.
The committee stated: "for its work khổng lồ draw attention khổng lồ the catastrophic humanitarian consequences of any use of nuclear weapons & for its ground-breaking efforts to achieve sầu a treaty-based prohibition of such weapons" as the reason for selecting ICAN for this award.
Ủy ban đến biết: "vì chưng các bước của bản thân để say mê sự chú ý tới các kết quả nhân đạo thảm khốc của bất kỳ vấn đề sử dụng khí giới phân tử nhân như thế nào cùng đầy đủ nỗ lực cố gắng hốt nhiên phá của mình để đã đạt được một lệnh cấm vũ trang nlỗi vậy" là lý do nhằm chọn ICAN mang lại phần thưởng này.
Deputy Prime Minister Trịnh Đình Dũng, five sầu years ago, under the government’s leadership, we embarked on the ground breaking of this important project & today, we witness the opening of the full length of expressway, from Da Nang khổng lồ Quang Ntua for operational use.
Thưa ngài Phó Thủ tướng tá Trịnh Đình Dũng, bên dưới sự chỉ huy của Chính phủ, cách đó 5 năm chúng ta vẫn bắt tay thực hiện dự án đặc biệt này, cùng hôm nay, họ thuộc tận mắt chứng kiến lễ khánh thành toàn tuyến đường cao tốc từ bỏ Thành Phố Đà Nẵng mang lại Quảng Ngãi để đưa vào vận hành.
Truy cập ngày 23 mon 10 năm năm ngoái. ^ “UTech Breaks Ground for Training Facility at Lionel Town Hospital”.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M