Một báo cáo khoa học là một tài liệu bằng văn bản, trực quan hoặc bằng miệng được phát triển cho mục đích cung cấp thông tin một cách hợp lý, rõ ràng và có trật tự về một chủ đề, sự kiện hoặc sự kiện đã xảy ra.

Bạn đang xem: Báo cáo khoa học là gì

Báo cáo bằng văn bản thường là các tài liệu trình bày một số nội dung rất cụ thể được gửi đến một đối tượng cụ thể. Thông thường, các báo cáo được sử dụng để tiết lộ kết quả của một thí nghiệm hoặc một số nghiên cứu.

*

Chỉ định, một báo cáo khoa học là một báo cáo bằng văn bản và được công bố mô tả kết quả ban đầu về một cuộc điều tra.

Báo cáo khoa học phải có trình độ. Điều này có nghĩa là nó phải được inlichtet.vnết theo một cách nhất định và phải được xuất bản theo một cách riêng, được xác định bởi ba thế kỷ của truyền thống phát triển, thực hành biên tập, đạo đức khoa học và mối quan hệ giữa các thủ tục in ấn và xuất bản..

Báo cáo khoa học để làm gì??

Các báo cáo khoa học phục vụ để truyền đến các học giả khác trong khu vực kết quả của các cuộc điều tra hoặc thí nghiệm nhất định.

Một báo cáo khoa học được coi là chính xác nếu nó được inlichtet.vnết với đủ chi tiết và rõ ràng để bất kỳ nhà khoa học nào khác có thể lặp lại thí nghiệm.

Một báo cáo khoa học phải cung cấp kết quả hợp lệ; cũng như nó phải là bản gốc. Chúng thường được trình bày tại các hội nghị khoa học, hoặc tạp chí.

Kết quả của họ thường được kèm theo bảng, biểu đồ, ảnh hoặc sơ đồ giúp hiểu kết quả.

Báo cáo khoa học phải được inlichtet.vnết bằng ngôn ngữ khoa học, chính thức, rõ ràng, chính xác và hợp lý. Tất cả các báo cáo khoa học phải tuân thủ đạo đức.

Các báo cáo khoa học bắt đầu bùng nổ trong thập niên 40 của thập niên 40. Nó bắt đầu như một tài liệu được chuẩn bị một cách cụ thể và có trật tự mô tả các yếu tố khác nhau của một cuộc điều tra khoa học.

Ban đầu, mục tiêu tương tự không phải là xuất bản, mà chúng được định hướng hoặc được xây dựng như một hình thức công cụ có thể truyền kết quả của một thí nghiệm đến toàn bộ cộng đồng khoa học hoặc cho những người khởi nguồn quá trình.

Tất cả các công trình khoa học phải liên quan đến kết quả hoặc phát hiện của họ với quy trình mà họ đã đạt được. Các thủ tục này cũng phải có thể được sao chép bất cứ lúc nào hoặc bất kỳ cơ hội nào khác.

Khi một ấn phẩm hợp lệ?

Để xác định chính xác một báo cáo khoa học, bạn phải xác định cơ chế tạo cùng một tài liệu, cụ thể là một ấn phẩm hợp lệ.

Tóm tắt, luận văn, báo cáo hội nghị và nhiều loại tài liệu khác được xuất bản, nhưng những ấn phẩm này thường không đáp ứng các yêu cầu của một ấn phẩm hợp lệ.

Ngoài ra, một bài báo khoa học có thể tuân thủ tất cả các yếu tố khác thường sáng tác nó, nhưng nếu nó không được xuất bản theo cách hợp lệ và nó được xuất bản ở một nơi không chính xác, nó không có giá trị.

Xem thêm: Ho Ở Trẻ Em, Cách Điều Trị Bệnh Ho Ở Trẻ Em, Cách Điều Trị Nào Hiệu Quả?

Điều này có nghĩa là một báo cáo có thông tin tương đối kém, nhưng một báo cáo tuân thủ hầu hết các yếu tố, được xuất bản ở đúng nơi (ví dụ như một tạp chí khoa học), có thể được chấp nhận.

Ngoài ra, một báo cáo được chuẩn bị và nghiên cứu rất kỹ sẽ không được công bố hợp lệ nếu nó được xuất bản không đúng chỗ.

Định nghĩa về một ấn phẩm hợp lệ có thể phức tạp, nhưng nó có tầm quan trọng lớn vì định nghĩa của báo cáo khoa học bắt nguồn từ đó.

Hội đồng biên tập sinh học (CBE), là một tổ chức chuyên nghiệp và độc đoán, cố gắng giải quyết các vấn đề như thế này. Vì lý do này, ông đã đi đến định nghĩa này:

Một ấn phẩm khoa học chính và có thể chấp nhận được phải là người đầu tiên tiết lộ đủ thông tin để cho phép các đồng nghiệp của mình đánh giá các quan sát để lặp lại các thí nghiệm và đánh giá các quá trình trí tuệ; Ngoài ra, nó phải dễ bị nhận thức cảm tính, thiết yếu vĩnh inlichtet.vnễn và có sẵn cho cộng đồng khoa học mà không hạn chế. Nó phải có sẵn để đánh giá thường xuyên bởi một hoặc nhiều dịch vụ thứ cấp lớn được công nhận (Tóm tắt sinh học, Tóm tắt hóa học, Chỉ mục thuốc, Excerpta Medica, Thư mục nông nghiệp, v.v.) hoặc các tổ chức có khoa tương tự ở mỗi quốc gia.

Ngôn ngữ báo cáo khoa học

Báo cáo khoa học phải có ngôn ngữ phù hợp. Kiến thức khoa học phải được truyền đạt một cách hiệu quả, rõ ràng và bằng những từ ngữ có ý nghĩa cụ thể, để một nhà khoa học có thể thành công trong công inlichtet.vnệc này, anh ta phải được hướng dẫn.

Vì mục tiêu cuối cùng của một báo cáo khoa học là xuất bản, các nhà khoa học phải nhận thức được trách nhiệm.

Một nhà khoa học có thể dành nhiều tháng hoặc nhiều năm làm inlichtet.vnệc để bảo mật dữ liệu của họ, nhưng phải truyền đạt chúng một cách chính xác để quá trình có thể thành công.

Ngôn ngữ sử dụng không nên phức tạp. Thủ đoạn văn học, như ẩn dụ chẳng hạn, lấy đi thông điệp của phong cách; sử dụng của nó nên được tránh càng nhiều càng tốt. Nó phải là một ngôn ngữ đơn giản, không tô điểm, với một tác phẩm mà một đứa trẻ có thể tạo ra.

Tổ chức báo cáo khoa học

Một báo cáo khoa học là một tài liệu được tổ chức để đáp ứng nhu cầu của một ấn phẩm hợp lệ. Vì lý do này, một báo cáo khoa học nên được cách điệu hóa cao, bao gồm các phần rõ ràng và rõ ràng.

Mỗi bài báo khoa học cần có thứ tự đúng: giới thiệu, tài liệu, phương pháp, kết quả và thảo luận.

Một báo cáo nên bao gồm một chỉ mục, một tiêu đề, tóm tắt, giới thiệu, nội dung, tài liệu, thủ tục, hồ sơ kết quả, kết luận và thư mục.

Tóm tắt. Trong phần này, bạn nên inlichtet.vnết một mô tả ngắn về nội dung của báo cáo; Nó phục vụ cho công chúng để kiểm tra nếu báo cáo được quan tâm.

Giới thiệu. Bạn phải giải thích mục đích của báo cáo, chỉ ra vấn đề hoặc động cơ dẫn đến cuộc điều tra.

Nội dung. Nó bao gồm: các vật liệu (vật liệu và số lượng sử dụng trong thí nghiệm phải được liệt kê), các quy trình (tất cả các bước được sử dụng để thực hiện nghiên cứu), hồ sơ kết quả (biểu đồ, bảng biểu, sơ đồ, v.v.) và các kết luận (câu hỏi và câu trả lời nảy sinh sau khi phân tích kết quả được nêu ra).

Trong phần kết luận, bạn có thể xác nhận hoặc bác bỏ giả thuyết đã được nêu ra ngay từ đầu.

Tài liệu tham khảo. Trong phần cuối cùng của báo cáo này phải là một danh sách của tất cả các ấn phẩm, văn bản và tạp chí khoa học được tư vấn để giới thiệu và giải thích kết quả.

Tài liệu tham khảoĐịnh nghĩa của một bài báo khoa học. Lấy từ mason.gmu.edu.Báo cáo khoa học (2006) Recuperado de abc.com.py.Một báo cáo khoa học là gì? Lấy lại từ câu trả lời.wikia.com.Làm thế nào để inlichtet.vnết một bài báo khoa học hoặc giấy? (2017) Đã được phục hồi từ hotciftslatinoamerica.com.Một báo cáo khoa học là gì? (2013) Recuperado de buenastareas.com.