Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn với English Vocabulary in Use tự inlichtet.vn.Học các từ bạn cần tiếp xúc một phương pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Bank charge là gì

*

khổng lồ read or consider something quickly in order to understand the main points, without studying it in detail

Về câu hỏi này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các app search tìm Dữ liệu cấp phép

Xem thêm: Đê Mê Với Cách Làm Nước Chấm Gỏi Cuốn Ngon Đúng Vị, Cách Làm Nước Mắm Chấm Gỏi Cuốn Ngon Đúng Vị

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập inlichtet.vn English inlichtet.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語