Excel mang lại inlichtet.vn 365 Excel cho inlichtet.vn 365 dành cho máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Bài viết này bộc lộ cú pháp công thức cùng cách dùng hàm ABS trong inlichtet.vn Excel.

Bạn đang xem: Abs là hàm gì

Mô tả

Trả về giá trị tuyệt vời nhất của một trong những. Giá trị hoàn hảo của một số là số đó không tồn tại lốt.

Xem thêm: Condominium Là Gì - Sự Khác Nhau Giữa Condominium Và Apartment

Cú pháp

ABS(number)

Cú pháp của hàm ABS tất cả các đối số sau đây:

Number Bắt buộc. Số thực cơ mà bạn muốn tìm quý giá hoàn hảo và tuyệt vời nhất của nó.

Ví dụ

Hãy xào nấu bảng tiếp sau đây cùng dán lại ô A1 trong Excel. Quý khách hàng rất có thể buộc phải chọn rất nhiều ô chứa cách làm và thừa nhận F2, rồi nhấn Enter sẽ giúp mang đến phương pháp hoạt động được. Bạn cũng hoàn toàn có thể hy vọng mở rộng cột để trang tính của bạn dễ đọc hơn.

Dữ liệu

-4

Công thức

Mô tả

Kết quả

=ABS(2)

Giá trị tuyệt đối hoàn hảo của 2

2

=ABS(-2)

Giá trị tuyệt vời của -2

2

=ABS(A2)

Giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của -4

4

Trừ số

Nhân với chia số vào Excel

Tính toán thù Xác Suất


*
*
*

Bạn nên thêm trợ giúp?


Phát triển những khả năng của bạn
Khám phá ngôn từ đào tạo
Ssinh hoạt hữu tính năng được cải thiện đầu tiên
Tmê mẩn gia inlichtet.vn Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Thank you! Any additional feedback? (Bạn càng mang lại biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng mang đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
inlichtet.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phát triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © inlichtet.vn 2022