used before a noun lớn refer to a single thing or person that has not been mentioned before, especially when you are not referring lớn a particular thing or person:

Bạn đang xem: A là gì

used before some uncountable nouns when you want khổng lồ limit their meaning in some way, such as when describing them more completely or referring to lớn one example of them:
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ inlichtet.vn.Học những trường đoản cú bạn cần giao tiếp một giải pháp tự tín.


We pronounce the in two ways depending on whether the sound which comes after the is a vowel or a consonant: …
in Western music, the sixth note in the scale (= series of notes) that begins on the note C, or a mix of notes based on this note
неопределенный артикль, один, употребляется перед исчисл. сущ. в ед. числе и придает ему значение: "любой…
*

*

*

Xem thêm: Phim Chính Kịch Là Gì ? Định Nghĩa, Khái Niệm Chính Kịch (Phim Và Truyền Hình)

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban chuột Các app tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn inlichtet.vn English inlichtet.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ với Riêng tứ Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message